Vad är vetenskap? För att ungefär citera Robert A Heinlein: "Det finns två sätt att skapa sig en åsikt inom vetenskaperna. Det ena genom den vetenskapliga metoden och det andra på det skolastiska sättet. Med den vetenskapliga metoden bildar man sig en uppfattningen genom experiment och mätningar i fält. Med den skolastiska genom att blint acceptera auktoriteters åsikter. För den vetenskapliga metoden är experimentella bevis det enda som gäller och teorier ett bara ett tillfälligt sätt att beskriva det funna fram till dess att nya experiment visar på nya samband. För den skolastiska akademikern är auktoriteters tankar det enda av värde och fakta något som ska bortförklaras när de inte passar in i auktoritetens påståenden."

'Riktig' vetenskap är alltså i stora drag en metod för att dra slutsatser utifrån systematiska observationer och mätningar av verkligheten / naturen. Den föreslagna slutsatsen måste om och om igen kunna upprepas i kontrollerade experiment för att betraktas som sannolikt korrekt. Och i teorin ska vem som helst kunna upprepa experimentet och nå samma resultat, eller, om inte, föreslå en bättre lösning och ett nytt resultat. En välbevisad slutsats som korrekt förutsäger vad som kan ske kallas formellt teori eller naturlag. Observera att det räcker med ett enda välbevisat experiment för att motbevisa en slutsats oavsett hur många hundra som påstår något annat. Det är därför ämnen som bara handlar om prat och cirkulära resonemang (t.ex. religion, filosofi, litteraturstudier), d.v.s. A bevisar B som bevisar C som bevisar A, inte riktigt kvalar in. Det är därför som nobelpris och genombrott sällan kommer från etablerade forskare, utan snarare från de som ifrågasätter allt och alla.

Datormodeller, d.v.s. simuleringar, låtsasvärldar, av olika företeelser, är inte vetenskap. De är i bästa fall testande av gissningar och idéer och i värsta fall religiösa besvärjelser som på ett snyggt och imponerande sätt kan bevisa precis vad du vill om du lägger manken till. Särskilt ju längre fram i framtiden modellen påstår att något ska hända. En modell är bara giltig om den går att återskapa/återfinna i naturen här och nu. Eller om resultatet är en bro som inte rasar. Ett flygplan som inte kraschar.

"If it disagrees with experiment, it’s WRONG. In that simple statement is the key to science. It doesn’t make any difference how beautiful your guess is, it doesn’t matter how smart you are who made the guess, or what his name is… If it disagrees with experiment, it’s wrong. That’s all there is to it.”   Richard Feynman, 1964 (Nobelpriset i fysik 1965).

Och det finns stora problem inom särskilt medicinen och de halvmjuka vetenskaperna, t.ex. psykologi och epidemiologi. Kanske uppemot 50% av de vetenskapliga studierna går inte att upprepa. Det vill säga: man får ett annat motstridigt resultat. Och inte bara det! vetenskapliga tidskrifter publicerar huvudsakligen "lyckade" experiment. Om ditt experiment däremot motbevisar det "lyckade" experimentet, så är sannolikheten hög att din artikel inte publiceras (publication bias, peer review bias). Detta betyder att många påståenden som tas för sanna och upprepas om och om igen, antingen är fel eller aldrig har bevisats. Se t.ex. Ioannidis JP Why most published research findings are false (PLoS Med. 2(8):e124, 2005), Lee CJ et al Bias in peer review (J Am Soc Inf Sci Tec. 64:2-17, 2013), Haffar S et al Peer Review Bias:A Critical Review (Mayo Clin Proc. 94(4):670-676, 2019) och Nissen SB et al Publication bias and the canonization of false facts (Elife. 5:e21451, 2016).

Robert Smith, en tidigare redaktör för BMJ, går till och med så lång som att fråga sig om det inte är "Dags att förutsätta att all medicinsk forskning är bedräglig fram till dess att motsatsen bevisats ("Time to assume that health research is fraudulent until proven otherwise?", BMJ Opinion 5 juli 2021).

Ett säkert sätt att veta att det inte handlar om vetenskap, utan istället auktoritetstro, är när argumenten bygger på skitsnack, rädsloargument, att du måste göra x för att vara en god människa, att x är förnekare av y, att det inte är "faktakontrollerat" av någon organisation, att y orsakar a, b, c, d etc, censur med hänvisning till 'riktlinjer', varningar om "fake news", 96%... 97% "håller med" och så vidare. En icke-autoritär vetenskaplig argumentation ska i idealfallet enbart bygga på väl belagda faktaargument. Anledningen att så inte sker är alla med politiska agendor som vill använda vetenskapen för att framställa agendan som 'opartisk' och 'sann'. Politiker, journalister, besserwissrar och även vetenskapsmän, slänger sig gärna med ordet "vetenskap", "vetenskapen säger" o.s.v. titt som tätt, som ett verktyg för att bevisa egna åsikter. Det kan vara svårt att navigera mellan dessa grynnor och skär av olika expertåsikter eller -rekommendationer, myndighetsåsikter eller -rekommendationer, politikers tal och tidningsartiklar (som ofta är feltolkningar och överdrifter av lågkvalitativa men rubrikknipande påståenden).

En enkel regel–även om den kan verka cynisk–för att sovra i denna stormflod av åsikter, är att ju mer företag, experter, myndigheter eller tidningar påstår eller försöker motivera något som i slutändan är väldigt lönsamt för ett företag (t.ex. massvaccinering), eller papegojar det som för stunden är politiskt rätt att säga, eller upprepar det som står i tidningar eller påstås av myndigheter, desto mera sannolikt är det att påståendet är fel, förvanskat, propaganda eller bara ren auktoritetstro. Detsamma gäller när du läser precis samma nyhet i varenda tidning. Leta efter experter som säger emot och/eller saknar karriär-, vinst- eller politiska motiv, så är chansen större att det är intressant och korrekt. Och oavsett vad så ska du alltid jämföra mot motstridiga åsikter istället för att bara läsa det som stryker dig själv medhårs och/eller bekräftar din egna självbild eller världsbild. Det är säkert skönt att ängsligt tycka rätt, d.v.s. som eliten påbjuder, men det är inte dessa människor som får nobelpris eller håller demokrati och frihet levande.

För att citera Jacob Bronowski är syftet "inte att dyrka vad som är känt, utan att ifrågasätta det". Och därtill, som nobelpristagaren i fysik Richard Feynman sa: "vetenskap är tron på experternas okunskap". Eller gör som evolutionsbiologen Brett Weinstein föreslår: lyssna på dem de försöker tysta, läs böckerna de försöker gömma och gör sedan din egen bedömning.

Bilden nedan visar hur man kan värdera medicinska studier. För de hårda vetenskaperna (fysik, astronomi, kemi, matematik, geologi, ingenjörskonsten, mekanik) är det lättare. För det mesta så funkar det eller så gör det inte det. Det är inte förrän när man börjar flumma runt i hypoteser om universum uppkomst och strängteori det blir osäkert även i de hårda vetenskaperna.

Att värdera medicinska studier, pyramid

Built with Mobirise - Find more