Det mest obehagliga med hela Wuhaninfluensan och Covid-19-epidemin är hur skoningslöst den har utnyttjats av olika särintressen för att dels prångla ut vaccin, dels testa hur mycket man kan förtrycka folket med godtyckliga regler och förbud. En oavbruten kampanj av skrämsel, överdrifter och rena lögner har östs ut över västvärldens befolkningar av media och politiker. Flera länder införde diktatoriska regler motiverade med skrämselpropaganda och pseudo-vetenskapliga halvlögner blandade med halvsanningar. Just smitta och vaccin är dessutom ett tacksamt ämne att skrämmas med: hotet och räddaren! Mördaren och helgonet. Den som orkar läsa historieböcker känner igen taktiken och strategin. Vi har sett tidigare i historien vad som händer när eliten anser sig veta bäst och ägnar sig åt att skapa rädsla: att dela upp befolkningen i vi och de, att peka ut vissa grupper som mindre vetande och avvikande. När bollen väl är satt i rullning – när statens företrädare väl börjat sprida rädsla och missämja – är den svår att stoppa och steget är kort till ett samhälle som snabbt kan bli väldigt väldigt obehagligt och hänsynslöst. Historien är full av exempel på detta. Det var samhällsansvar att internera och döda judar, handikappade och homosexuella under det tyska fjärde riket. Det var samhällsansvar att utrota de självägande bönderna i Ukraina under Stalin. Det var samhällsansvar att utrota "intellektuella" under Pol Pots himmelrike.

Sverige
Sverige har i sammanhanget klarat sig bra, även om demokratin har fått sig en kraftig törn med godtyckliga begränsningar av mötesfriheten utomhus och andra ovetenskapliga regler som gått helt på tvärs mot "vetenskap och beprövad erfarenhet". I Sverige var reglerna halvdant vetenskapligt befogade i början av epidemin och samhället var någorlunda fritt. Men när den andra vågen drog i gång under november 2020 politiserades hanteringen påtagligt och meningslösa voodoo-rekommendationer om masker och att undvika att träffa andra människor infördes under januari 2021 när epidemin höll på att ebba ut. Anledningen var grupptänk (se Asch Conformity experiment) och påverkan från andra EU-länder om att Sverige skulle rätta in sig i ledet och inte skämma ut länder som bokstavligen infört. Och nej Elisabeth Backteman (chefen för regeringens krissamordningskansli) den demokratiskt bristfälliga pandemilagen är inte "bra att ha kvar" ”nu när den finns"[1]. Och vid årsskiftet till 2022, när nästan ingen längre dog och nästan ingen längre las in på IVA införs restriktioner på nästan samma nivå som de första månaderna 2021. Och löjligt orealistiska prognoser, med lika många positiva tester som i England med sin sex gånger större befolkning presenterades av Folkhälsomyndigheten.[7]

Att dessutom som vissa journalister, politiker och höga chefer hos myndigheter som Folkhälsomyndigheten gjorde under sensommaren 2021 i syfte att skämma och skrämma till vaccinering är vidrigt – att sprida illa dold rasism, peka ut grupper som orena och rent ut sagt sprida hot och halvsanningar. Tror du, ditt bekväma lyxliv i sommarstugan kan fortsätta om du spottar på dessa grupper, sprider illa dold rasism och föraktar deras förståndsgåvor och indirekt kallar dem dumma och okunniga ("inte riktigt integrerad", resonerar "inte som övriga samhället"[5])? Tror du den som blivit utsatt för tortyr, medicinska tvångsingrepp och/eller blivit förklarad sinnessjuk för att denne inte omfattat elitens åsikter, blir lockad av svenska myndighetsföreträdare som uttalar sig om ett sätt som påminner om hur det var att leva i en diktatur där staten bestämde över din kropp och med vem och hur du fick umgås. Där staten bestämde om du fick handla mat och kläder, om du fick gå på bio eller restaurang…

Tror du de du snackat skit om, glatt gör som du säger efter det? Jag hoppas du, politiker, journalist, folkhälsomyndighetschef, som anser dig ha rätt till ett bekvämt hemarbete på bekostnad av andra, har skam nog i kroppen att skämmas för dina konfliktskapande ord där du sitter i ditt elfenbenstorn och ser ner på alla andra.

Inte ens jag som haft förmånen att i hela mitt liv leva i en rättssäker demokrati – och dessutom ännu har den naiva svenska synen på staten som god – blir lockad av att obetänkt och oreflekterat lyda en överhet och elit som anser sig ha rätt att styra mitt liv. Än mindre lockas jag av en statstjänsteman som inte har koll på vetenskapen eller, vad värre är, kanske medvetet far med osanning, och som dessutom anser sig ha rätt att moralisera och råda över andra. Särskilt du, Johan Carlgren, har inget att göra med hur jag väljer att leva mitt liv![5] Jag bestämmer vem jag bjuder hem och de inbjudna bestämmer hur de vill göra. Inte du! Och jag dör hellre lycklig och omgiven av barn, familj, barnbarn, vänner o.s.v. än rädd, ensam och isolerad.

Sverige har tyvärr en motbjudande 1900-tals-historia av tvångsinterneringar av sjuka, tvångsexperiment med handikappade, tvångssteriliseringar av kvinnor som inte levde som samhället (d.v.s. eliten) ville och tvångslobotomeringar som behandling av psykisk sjukdom. Allt med ursäkten att folkhälsan eller någon annan skulle skyddas. Alla som utförde detta tyckte de följde vetenskapen och att det var sunt förnuft och rätt att så göra. Precis som de förnumstiga ivrarna av förbud och tvång gör idag. Låt oss slippa uppleva dessa mörka år och mörka krafter igen. Tvång, hot och hat är inte rätt väg att gå!(Se vidare stycket om Patienträtt på sidan om Lagstiftning.)

Laura Dodsworth A state of fear how the UK government weaponised fear during the Covid-19 pandemic

Du kan lyssna på intervjuer med författaren Laura Dodsworth här: "Fear and Spin: Government Manipulation on COVID-19", "The Panic Pandemic" (och artikel) och "Truth, Science, and Censorship in the Time of a Pandemic".

Övriga världen
Det är rätt uppenbart att regimerna även i många förment demokratiska länder har sett epidemin som ett gyllene tillfälle att trycka igenom anti-demokratiska lagar och regler: utegångsförbud, reseförbud och numera vaccinationstvång om du vill kunna studera, arbeta, resa, handla mat, handla kläder, gå på bio o.s.v. Alla sätt är bra att driva igenom dessa: lögner, censur, förtal. Som Kamran Abbasi, redaktören för British Medical Journals och Bulletin of the World Health Organization skrev: "Science is being suppressed for political and financial gain. Covid-19 has unleashed state corruption on a grand scale, and it is harmful to public health."[2]

Lagar och regler som inte bidragit till att mildra epidemin och aldrig varit avsedda att göra det. Något som tydligt framgick när den italienske läkaren Matteo Bassetti, Professor i infektionssjukdomar vid universitets-sjukhuset Policlinico San Martino i Genua uttalade sig om deltavarianten: ”Den är som en vanlig förkylning, lite feber och snuva. Det man brukar se vid en vanlig förkylning. Men, observera, att använda detta för den vanliga terroriseringen … så är vi alla nöjda. Och jag är den förste att stå bakom detta.”[4]

Lagar och regler som förvärrat den genom att sjuka inte vågat söka vård och läkare inte vågat vårda sjuka. För att inte tala om de enorma vårdköer, t.ex. de för cancersjuka som uppstått i England, och som kommer att orsaka framtida lidande och förtida död[6]. Men har media visat och diskuterat de massprotester av miljontals människor som till ropen av frihet, Libertà, Liberté, Freedom, Freiheit hållits i t.ex. Italien, Frankrike, England, Holland, Slovenien under hela 2021? Nej nästan helt ignorerade eller beskrivna som hållna av 10-tals foliehattar.

Den demokratiska fernissan är trist nog tunn och det finns allt för många intressen som gärna skulle se ett totalkontrollerat samhälle av kinesisk-singaporeansk modell. Och som om om inte det vore nog, finns det kraftiga ekonomiska intressen som vill införa ytterst lönsam tvångsvaccinering mot inbillade epidemier och sjukdomar. En marknad på flera 100 miljarder dollar där man gärna spenderar några miljarder för mutor, påverkan, propaganda och lobbying av politiker, journalister och forskare (läs gärna vad som skrivs om vaccin som lönsam investering i kapitlet om "The vaccine business") i boken "The Warren Buffett Stock Portfolio" av Mary Buffet. Som Bill Gates sa: "For the world at large, normalcy only returns when we’ve largely vaccinated the entire global population."[3] Pengar pengar pengar... 

Det tråkigaste är hur många människor som låter sig förföras av påverkanskampanjerna och "bara lyder order" och även ofta känner sig moraliskt överlägsna av att de lyder elitens order och hegemonins diktat (se Milgram Obedience experiment). Rädsla övervinner alltid verkligheten, vilket historien bevisat om och om igen. Många verkar vilja leva ett liv helt utan utmaningar och där allt är svart eller vitt och färdigtuggat. Varför även politiker och specialisttjänstemän är lätta att påverka i en viss riktning är också chockerande. Man kan ju förstå att "Svensson" är det, eftersom "Svensson" inte alltid har den utbildningen eller bakgrund som behövs för egna genomtänkta beslut opåverkade av massmedias och myndigheters propaganda. Men politiker? De är ju egentligen valda för att hålla huvudet kallt, men intrycket jag får att det är de som är mest benägna till grupptänk, påverkan och oövertänkta beslut. En självförstärkande cirkel när de om och om igen ser de tidningsrubriker de själva arbetat för att skapa.

Det är också obehagligt hur folk genom psykologiska påverkanskampanjer känner ett tvång att ta mer eller mindre experimentella och ej färdigtestade vaccin. Hur många som helst i min omgivning tror att de måste vaccinera sig och några tror att de även kan förlora jobbet om de inte vaccinerar sig... trots den svenska grundlagens skydd för medicinskt självbestämmande och mot medicinskt tvång. Se också Europarådets resolution 2021:2361 nedan. Eller för att inte tala om alla småpåvar och smygfascister som kryper fram under stenarna och ser sin chans att rya och domdera.

Rent krasst måste Kina och Rysslands ledare skratta sig fördärvade över hur västvärlden, och många med dem, förstört sina ekonomier och samhällsgemenskaper på ett sätt som förmodligen överträffar alla planerade påverkanskampanjer. Tyvärr vet de nu hur lätt det är att få väst att falla ner i en stort svart hål av masshysteri om man trycker på rätt knappar: girighet, sjukdomsrädsla och elitistisk "besserwisserism".

(Artikel upprättad 12/5 2021. Omredigerad 5/6 2021. Länkar tillagda 29/8 2021. Omarbetad 7/10 2021. FoHM-notis 14/1 2022.)

Referenser
Hausman B. Anti/vax: Reframing the vaccination controversy (2019).
[1] "Hon är doldisen bakom Sveriges krishantering", intervju i Svenska Dagbladet 2021-05-10.
[2] Abbasi K. Covid-19: politicisation, “corruption,” and suppression of science BMJ 371 :m4425 (2020).
[3] Intervju i The Financial Times 2020-04-08. 
[4] Intervju given till TV-kanalen La 7 2021-06-28 för aktualitetsprogrammet L'aria che tira, ungefär vid tidpunkten 1.01.00-35 (bara intervjun).
[5] "FHM:s Johan Carlson: Ovaccinerade kan inte leva som vanligt" intervju i Dagens Nyheter 2021-09-15.
[6] https://inews.co.uk/news/health/going-private-increasing-numbers-leave-nhs-waiting-times-pay-medical-treatment-1194137.
[7] Scenarier för fortsatt spridning – interimrapport januari 2022. Folkhälsomyndigheten (2022).

Council of Europe resolution 2361 on the riight to say no to vaccinations without being discriminated

Built with Mobirise