Förloppet för Corona-epidemin 2020-2022

Som framgår av bilden ovan har epidemin bestått av ett antal större vågor som i sin tur varit uppbyggda av ett antal mindre vågor (brun linje visar antal nyinlagda på IVA, röd antal dödsfall, staplar inlagda på sjukhus). De mindre vågorna framträder tydligast ur nyinläggningsstatistiken för IVA. De färgade pyramiderna visar på de möjliga undervågorna. Alla IVA-vågor har en ungefärlig längd på 2 gånger 7-9 veckor från "start" till "slut". Det går även att ur bilden konstatera att alla åtgärder som försökt inte fungerar. Detta är egentligen känt, men under 2020 kastades all pandemiplanering i soporna och myndigheter och politiker inbillade sig att flerhundraårig erfarenhet med starkt vetenskapligt stöd plötsligt inte dög. Istället skulle meningslösa åtgärder som aldrig fungerat mot respiratoriska virus (avstånd, plexiglasskärmar, hemarbete) och rena voodoo-åtgärder (munskydd) införas. På sin höjd har åtgärderna förlängt (och kanske förvärrat) epidemin istället för att mildra och förkorta den. Den mest sannolika förklaringen till detta är dels att skrivbordsepidemiologer som aldrig jobbat i verkligheten, utan bara på en myndighet, fått för mycket makt, dels att läkemedelsindustrin såg en chans i att utnyttja den nya gentekniken till att snabbt hinna smälla ihop ett vaccin innan epidemin var över. En lyckad reklamkampanj för vaccinering leder till 100-tals miljarder i ren vinst. Och även om masspropaganda, mutor, skrämsel (psy-ops), reklam dold som tidningsartiklar etc. säkert kostat flera miljarder är det värt det om man lyckas.

Av bilden framgår också att förloppet varit exakt likadant före vaccineringskampanjen och efter. Vaccinet har inte påverkat förloppet ett dugg. Särskilt talande är att omikron-vågen mest smittar trippelvaccinerade och minst ovaccinerade (tack engelska Office of National Statistics för ärlig statistik). Av bilden framgår också att smittsamhet, dödlighet och sjuklighet sakta minskar med varje ny virusvariant. Dels för att alla som kan smittas vid det här laget smittats, dels för att viruset sakta anpassar sig till människan trots de upprepade vaccinationskampanjerna som bara riskerar driva fram farligare och smittsammare varianter. Det mest märkliga är dock att topparna i sjukhusinläggningar, IVA-inläggningar och dödsfall helt samvarierar i våg 2, 3 och 5. Detta borde inte vara möjligt eftersom allvarlig sjukdom (IVA) börjar runt 10 dagar efter infektionsstarten och att dödsfallen p.g.a. allvarlig Covid-19 inträffar ytterligare 17-24 dagar därefter. Topparna borde vara förskjutna i ordningen först sjukhus, sedan IVA och sist död. Alltså mer se ut som för våg 1 och 4.

Lägg märke till att toppen i sjukhusinläggningar julen 2021/22 beror på att patienter som inte vårdas för Covid-19, men testat positivt med det rätt värdelösa testet, tagits med i statistiken. Att döma av engelska data (de har gjort samma idiotiska tester av nyinlagda) är de sanna Covid-19-inläggningarna troligen hälften. Det Corna-pandemin egentligen lärt oss är att de flesta inte begriper matematik, statistik och hur data ska tolkas. Min personliga åsikt är att epidemiologer måste ha lång praktisk erfarenhet av smittskyddsarbete inom sjukvården innan de får arbeta på Folkhälsomyndigheten och att de dessutom borde få sina anställningar begränsade till 5-6 år och sedan kickas tillbaks till verkligheten. Dessutom bör medicinhistoriker och nationalekonomer vara viktiga rådgivare, så att både det historiska och det ekonomiska perspektivet kan balansera de vaccinreligiösa och domedagsprofeterna.

Made with Mobirise - Find more