Pandemier slutar alltid av sig själva och har så alltid gjort genom historien. Vad vi än gör i form av isolering och vaccin så har det en obetydlig effekt. Av det enkla skälet till att viruset anpassar sig till oss (blir mindre allvarligt) och vi till viruset (blir immuna). 

Efter nu två år av onödig panik, hysteri och skrämselpropaganda kring ett milt virus, mer eller mindre på samma nivå som influensorna i slutet av 80-talet och början av 90-talet, och trots att "Wuhaninfluensan" (SARS-CoV-2-epidemin) ebbade ut under första halvan av 2021, försöker man mjölka den sista lilla kronan och den sista möjligheten att införa repreSsiva lagar ur epidemin. Trots att bara äldre över 65 till 70 år, som redan är i livets slutskede eller allvarligt sjuka, drabbats och att cirka 10.315.000 svenskar redan är immuna eller bara haft mildare sjukdom[6], har Folkhälsomyndigheten jämställde SARS-CoV-2 med de oändligt mycket allvarligare och helt olika sjukdomarna smittkoppor och Ebola (bilaga 2 i Smittskyddslagen 2004:168). Fast man redan våren 2020 visste att nästan uteslutande äldre multisjuka i livets slutskede drabbades.

Eftersom helåret 2020 innehöll slutet på influensasäsongen 2019/20 och början på säsongen 2020/21, så är 2020 det 8:e minst dödliga helåret någonsin i Sveriges historia. 2021 är det minst dödliga året någonsin i Sveriges historia trots att omkring 20% av befolkningen är över 65 år. Siffrorna blir ännu bättre om man jämför per epidemisk säsong, vilket är det rätta sättet att jämföra. Den epidemiska säsongen som löper från juli till juli.

Och sett till epidemisk säsong (juli-juni) är 2019/20 den 5:e minst dödliga säsongen i Sveriges historia (918 till 920 personer avlidna per 100000 av befolkningen). Säsongen 2020/21 är den 2:a minst dödliga i Sveriges historia (901−902/100000). Säsongerna 2014/15 och 2016/17 dog det fler människor, men då fanns det inget "nytt" virus att skrämmas med. 2018/19 är den minst dödliga säsongen någonsin och en av orsakerna till att fler dog 2019/20 är att många allvarligt sjuka äldre fick några månader extra i livet tack vare den milda influensasäsongen 2018/19. Rent statistiskt utgör dessa uppskjutna dödsfall cirka 4500 (50%) av dödsfallen 2020. 2021 har Sverige haft normalt dödlighet vecka 2−4 och mycket hög underdödlighet från vecka 5. Detta betyder att Sverige haft normal säsongsdödlighet från december 2020 och framåt oavsett vaccineringen av äldre och alla, ur vetenskaplig synvinkel ogrundade, restriktioner som infördes i slutet av januari 2021. Som jag skrev ovan har vi legat på ungefär samma nivåer som influensorna på 80− och 90−talen.

Ovan kan kanske verka märkligt efter all oseriös skrämselpropaganda och överdrivna du hört i flera månader, men du kan själv se detta genom att titta på Statistiska centralbyråns statistik. Och det har ingenting med vaccinationen att göra, utan nästan alla dödsfall upphörde innan dess. Detta är tydligare i länder som inte börjat vaccinera. Men då säger du men alla "fall" då? Jättemånga har varit sjuka. Då svarar jag: hur många allvarligt sjuka känner du i din bekantskapskrets eller på ditt jobb? Statistiskt är det cirka 1 av 100 som varit sjukskrivna och cirka 1,38 av 1000 redan allvarligt sjuka eller sköra som avlidit med Covid-19-diagnos. Alltså 99 av 100 förblev friska. Det vill säga 10315000 svenskar förblev friska eller märkte knappt av sjukdomen.

Och att försöka blåsa upp rädslan med meningslösa "fall"-siffror är nog det mest ovetenskapliga och oseriösa som hittills skett. På samma nivå som pseudo-vetenskapen frenologi. "Fall" säger absolut ingenting om sjukdomen. Det säger bara att många har testats och att om testet varit "positivt", vilket är något som går att påverka eftersom metoderna som används (PCR, lateral flow) i princip kan hitta vad som helst. Därav historierna om Covid-19-sjuka mangofrukter, getter och t.o.m. läsk! DNA-test (PCR-test, nukleinsyrapåvisning) kan bara visa om det genetiska materialet finns och vi skulle få samma resultat om vi toktestade influensa lika oseriöst. PCR kan i sak inte säga om sjukdom existerar (Andersson & Sönnerborg, Läkartidningen 117(49-50), 2020 och Mercer & Salit 2021) eller om viruset lever och kan smitta (Bullard et al 2020). Se vidare om testet här.

Statistik för perioden mars 2020–juni 2021, totala antal.
Obs! alla siffror är ungefärliga och kommer att öka något (uppgifterna är per 1/5 2021 och uppdaterade 4/7).
Medelålder avlidna cirka 83 år. Medellivslängd Sverige är cirka 83 år.

1. Mortalitet 2020: 945−948/100000. 8:e minst dödliga året i historien (normalintervallet 1950-2020 är 956−1084).
2a. Med mild sjukdom, osmittade och immuna: 10.315.000 (99,23%).
2b. Varav kanske 1.900.000 (ovaccinerade) immuna redan i början av mars 2021 (blodanalyser, FHM).
2c. Varav kanske 4.000.000 (ovaccinerade) immuna redan i januari 2021 (blodanalyser, community-studien).
3. Sjukskrivna i hemmet med symptom och p.g.a. konvalescens: 105000 (1,01%).
4a. Inlagda på sjukhus, inte IVA: 56000 (0,54%).
4b. Inlagda på IVA: 10300 (0,10%).
5a. Avlidna av andra sjukdomar: 111800 (1,08%).
5b. Avlidna av andra skäl men som fått felaktigt Covid-19-diagnos: 1780 (0,017%).
5c. Avlidna med annan sjukdom, men där Covid-19 påverkat förloppet: 7300 (0,070%).
T.ex. har Socialstyrelsen sett "en ovanligt stor minskning (21 procent) ... för dödsfall på grund av andningsorganens sjukdomar, som domineras av lunginflammation och kronisk obstruktiv lungsjukdom". D.v.s. de har istället fått Covid-19 som dödsorsak.
5d. Avlidna av säkerställd Covid-19: 4300 (0,041%).
Källor: KI Äldrecentrum, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, SCB, Försäkringskassan, journalgranskningar, antikroppsstudier av blodgivare, Communitystudien.

Bakgrund
Men vad är då detta för virus? SARS-CoV-2 är ett s.k. coronavirus nära besläktat (runt 70−80% genetisk likhet) med de övriga coronavirus som varje år orsakar förkylningar och lunginflammation och som är skälet till att de flesta redan var immuna. Särskilt de som jobbar med barn och har många kontakter med andra människor.

Viruset började sannolikt cirkulera någon gång under oktober/november 2019 i Wuhan i Kina (kanske redan runt 12 september i samband med en laboratorieolycka[5]) och sannolikt under november/december 2019 i södra Europa och USA (Carrat F et al. Evidence of early circulation... European Journal of Epidemiology (2021) 36:219–222). Viruset misstänks vara ett av de cirka 100 olika coronavirusvarianter som, enligt finansiären Peter Daszak från EcoHealth Alliance ("You can manipulate them in the lab pretty easily")[2], testats vid experiment med förmänskligade möss och mänskliga celler, utförda vid Wuhan Institute of Virologys laboratorier. De som är mest lika SARS-CoV-2 hittades 2012 i Mojiang-området i Yunnan i Kina (Rahalkar & Bahulikar 2020) och experimenterades med i just Wuhan Institute of Virologys laboratorier. Anledningen till misstanken är bl.a. att man inte lyckats hitta ett enda spår i naturen som visar hur viruset hoppat från Mojiang till Wuhan och vidare till människor, trots att man letat noggrant, vilket är mycket ovanligt. Flera artiklar om detta publicerades nyligen i Wall Street Journal. Se bl.a. "The Science Suggests a Wuhan Lab Leak" (6/6 2021), "Science, Groupthink and a Wuhan Lab Leak" (14/6 2021) och "What We Know About the Origins of Covid-19" (26/6 2021). Den första längre artikeln om sannolikheten för detta skrevs av Yuri Deigin på medium.com (22/4 2020, "Lab-made?..."). Och det har hänt tidigare. Influensan 1977−78 misstänks också ha orsakats av ett virusutsläpp från ett laboratorium (Rozo & Gronvall 2015). Ytterligare ovanligheter är att det finns omkring 200 patent från 2008−2019 för gensekvenser i (delar av) viruset och att Moderna verkar ha börjat vaccinframtagandet under våren 2019—alltså runt 6−7 månader innan epidemin blev känd.[4]

En möjlig orsak till den hysteriska reaktionen[3], särskilt efter första vågen våren 2020, kan just vara att man börjat misstänka att viruset smitit ut från ett laboratorium (vilket de s.k. Fauci-epostmeddelandena antyder). Men oavsett skälen så hade vi redan i mars 2020 facit. Ett kryssningsfartyg, Diamond Princess, sattes i karantän i drygt tre veckor. Av de 3711 instängda personerna (detta är perfekta smittspridnings-förhållanden) hann 712 bli smittade under karantänen. Av dessa avled 13 personer 70 år och äldre och en i sextioårsåldern. D.v.s. 0,38% av personerna, vilket är samma som vid en allvarligare influensasäsong, men bättre än Asiaten eller HongKongflunsan. Så man visste redan då att få insjuknade och att nästan bara äldre över 70 år drabbades.

Trots detta spårade stora delar av västvärlden ur i masshysteri ivrigt påeldad av alla som såg en chans att göra grova pengar på vaccin och av politiker som dels ville verka handlingskraftiga, dels såg en chans att begränsa eller avskaffa demokrati. Alla ivrigt påhejade av journalister och nyttiga idioter. Ett år då många förment demokratiska länder införde vad som närmast kan betraktas som fascistoid diktatur, men där Sverige, trots omfattande odemokratiska inskränkningar i de medborgerliga fri- och rättigheterna, ändå bevarade viss frihet fram till dess politikerna föll till föga för EU m.fl. under 2021.

Man kan nästan se skrämselpropagandan kring den mer eller mindre icke-existerande svininfluensan 2009/10 som en generalrepetition inför denna influensa. I båda fallen är nog läkemedelsindustrin glad då de lyckats sälja på folket och länderna onödiga vaccin[1] för i bästa fall uppåt 500 miljarder dollar. Med sådan potentiella intäkter kan man glatt spendera miljarder dollar i påverkanskampanjer och mutor. För att inte tala om alla särintressen och politiska intressen som såg en chans att driva igenom sina agendor med smittohotet som ursäkt. Att så är fallet bekräftas också av den massiva censuren och propagandan (upprätthållen av sociala media-kanaler) riktad mot världsberömda läkare och forskare som hyser det minsta tvivel kring vaccinet. T.o.m. en av uppfinnarna av mRNA-vaccinerings-tekniken, Robert Malone, fick utan förvarning sitt LinkedIn-konto raderat i slutet av juni 2021, eftersom han påpekat riskerna med metoden.

Det kan därför vara dags — när detta skrivs är det den 1:a maj 2021 — att titta på lite siffror. Sverige har klarat sig strålande. 2020 och första halvåret av 2021 har utmärkt sig av historiskt låg dödlighet (se inledningen). Alla andra år, så långt bak i historien som det är känt, har det dött fler människor i förhållande till befolkningsstorleken. Och april 2020 kvalar inte ens in bland de 30 mest dödliga månaderna efter andra världskriget. Och det har inte med fysiskt avstånd, masker och handsprit att göra, utan det beror främst på att vi äter nyttigt och inte svälter, samt på det lilla extra som barnvaccination, antibiotika och modern sjukvård ger. (Det gäller att hålla två fakta i huvudet: att den akuta fasen kan döda många, men att helåret kan vara normalt, eftersom i normalfallet bara de som med stor sannolikhet ändå hade dött under året dör. För att de är sköra och skröpliga och nära livets slut även om det inte alltid syns på utsidan.)

Samhällskostnader
Sverige beräknas ha köpt 15 miljoner doser per den 12:e september 2021. Varje dos kostar omkring 130 kronor (Pfizer/Moderna har dock höjt priset vid nyinköp), vilket innebär en totalkostnad på 2 miljarder för vaccinen och totalt omkring 2,2 miljarder inklusive distribution. Kostnaden för de ca 7800 patienter som IVA-vårdats är cirka 65000 (50–80000) kronor per dag. Eftersom medelvårdtiden är 28 dagar betyder det att IVA kostat omkring 14 miljarder. Kostnaden för vanlig sjukvård är i försumbar jämfört med IVA. Men låt oss säga att totalkostnaden är 14,5 miljarder. Till det kommer kostnaderna för sjukskrivningar. Det betyder att vaccineringen kan löna sig om vi får färre patienter och kortare vårdtider genom att fånga upp de som fortfarande inte är immuna. Eftersom vi inte vet vilka dessa är chansar vi och försöker massvaccinera. Om vi antar att vi fångar upp 1200 framtida (okt 2021–maj 2022) Covid-19 IVA-patienter genom massvaccineringen så går samhället ungefär plus minus noll. Med tanke på att den riktiga vaccineffekten är ca 1% så skulle hela Sveriges befolkning behöva vaccineras för att undvika ca 110000 sjukdomsfall. Eftersom vi att döma av socialstyrelsens statistik redan vårdat cirka 64000 betyder det, om man antar att absolut ingen var immun innan, att cirka 50000 till kan insjukna, varav 6000 kan komma att behöva IVA. Även om detta är osannolikt, så kan kanske plus-minus-noll scenariot hålla. Problemet är att de samhällsinskränkningar som genomförts kostat samhället omkring 400 miljarder, så i slutändan är hanteringen, rent krasst, allt annat än samhällslönsam. Inga liv har räddats av åtgärderna, vilket är uppenbart av jämförelser med länder som haft mera omfattande inskränkningar och ännu högre dödlighet.

Sjukdomen covid-19
Det som främst varit besvärligt är den allvarliga post-infektiösa lunginflammationen där ditt immunförsvar angriper dina lungor–ibland flera veckor efter den akuta fasen–och den av spikproteinet orsakade kärlinflammationen med blödningar och blodproppar (Lei et al 2021, Avolio et al 2021 ) som drabbat vissa av de som blev sjuka. Även 'spikproteinsjukan' (MIS A/C, 'lång Covid') kan drabba veckor efter den riktiga virusinfektionen. Liknande tillstånd uppstår även efter andra virusinfektioner, t.ex. HLH och Kawasakis sjukdom (Esper et al 2005, Giron LB et al 2021, Roe K 2020, Cheng MH et al 2020, Ahmed M 2020, Khosbin & Camilleri 2020, Walrath T et al 2021), men skillnaden nu är att strålkastare lyser superstarkt på SARS-CoV-2, vilket drar till sig forskningsanslag och uppmärksamhet.

Under epidemins gång har behandlingsprotokollet förfinats, vilket ökat överlevnaden av de sjukaste och sköraste, samtidigt som gruppen minskat vartefter fler och fler avlidit. Så få dog under dec−mars 2021 att epidemin rent statistiskt inte skördade några offer efter december 2020 och borde ha lett till att alla begränsningar avskaffades med undantag för SÄBO:s. Man kan fråga sig om de aktuella definitionerna kring en epidemi är ett problem i sig. Är ribban på tok för lågt satt eller tas för mycket hänsyn till en underdimensionerad vårdapparat? I början på 1990-talet fanns omkring 4300 (varav 900 militära) IVA-platser med möjlighet till respirator. I början av 2020 fanns det cirka 350-400 kvar. Sedan lyckades sjukhusen skrapa fram cirka 350 IVA-liknande vårdplatser till under våren 2020.

Det kanske märkligaste är epidemipuckeln februari−maj 2021. Trots att flertalet vaccinerade under denna period är 65-plus-gruppen så ökade inläggningen på IVA av 65+. Till skillnad från de yngre ovaccinerade åldersgrupperna som minskade relativt sett jämfört med våg ett (mars−maj 2020). Se även Covid, klimatet och vaccinet.

Inlagda på IVA mars-maj 2020 och 2021

Patientgruppen
Cirka 5700 av de avlidna var inlagda ("boende") på särskilt boende (SÄBO, "ålderdomshem"). Det de flesta förmodligen inte vet är att de som läggs in på SÄBO för det mesta är allvarligt sjuka och i slutfasen av sina liv. Drygt 43% dör inom ett år från inläggning. Ytterligare cirka 3700 hade hemtjänst. Hemtjänst får man när man av olika skäl har svårt att sköta sitt liv själv (städa, äta, laga mat, tvätta sig och sånt). Vanliga orsaker är fysiska handikapp, allvarlig sjukdom och demens. 9 av 10 avlidna är 70+. Antalet under 50 år som dött med Covid-19-diagnos är så få som drygt 125 personer med känd eller okänd underliggande sjukdom. Givetvis djupt tragiskt för de anhöriga, men det bör ses i relation till den rekordlåga dödligheten överlag och till den normala dödligheten i 70-plus-gruppen för de som inte har hemtjänst eller SÄBO.

Ju fler medicinska landvinningar som görs desto flera människor kommer att leva så länge som biologiskt är möjligt, vilket på sikt innebär att vi tyvärr kommer att få större och större årliga svängningar i mortaliteten oavsett epidemier eller ej. Liknande dem man ser i gruppen 90+ där mortaliteten kan skilja mellan 3−10% från år till år. Samhällskostnaderna för att försöka ge denna grupp några månaders extra liv kommer att vara ohållbara och kosta liv i gruppen unga med många, många år kvar att leva. T.ex. skulle de drygt 400 miljarderna regeringen lagt ut på "Coronastöd", kunna användas till cirka 210000 IVA-platser. D.v.s. hypotetiskt kunna rädda uppåt 210000 liv! Eller ge 120000 barn döende i leukemi drygt 4 år extra att leva.

Nedan följer en bild över hur ovan antal personer fördelar sig per månad från och med mars 2020 till och med (prognos) juni 2021.

Sweden Monthly changes in Corona hospitalizations and deaths

Råden och rekommendationerna
Metoder som alltid avvisats eftersom de aldrig fungerat för epidemier av influensaliknande sjukdom (munskydd, som har hål stora som berg ur ett virus perspektiv, rekommendationer att hålla avstånd till andra människor och handtvätt för ett virus som sprids med luftströmmar) påstods plötsligt rent magiskt fungera. Och långt efter att epidemin klingat av under början av 2021 fortsatte de ovetenskaplig och oprövade åtgärderna. Hade Folkhälsomyndigheten varit seriös i sina försök att skydda allvarligt sjuka i livets slutskede hade det räckt att skydda, behandla och rekommendera vaccinering av 70-plus-gruppen och andra som så önskade, men istället valdes än en gång, precis som under den mer eller mindre icke-existerande svininfluensan 2009/10, att genomföra en dyr, onödig och meningslös skrämsel- och hysterikampanj av voodoobesvärjelser till massvaccineringens fromma. Det verkar som prestige, grupptänk och vaccinfixering fått styra istället för vetenskap och beprövad erfarenhet! Dessutom finns en ekonomisk aspekt. Se sidan om Coronavaccinet.

Noter
[1] Vaccineringen efter svininfluensan var helt onödig, eftersom influensan var så gott som ickeexisterande. Man försökte blåsa upp det som om det vore en ny spanska sjukan, men om något har historien visat att immuniteten mot spanska sjukan fungerat i över 100 år! De som var sjuka är immuna, deras barn är immuna, deras barn-barn är immuna, deras barn-barns-barn är immuna. Det den onödiga svininfluensa-vaccineringen gjorde var att skapa livslångt lidande för de omkring 400 barn och unga vuxna, och deras familjer, som insjuknade i narkolepsi. En sjukdom, sannolikt autoimmun, som angriper hjärnan. Vi ser samma problem igen där framhastade vaccin ska tryckas ut till varje pris, fast influensan upphört, och trots att det är uppenbart att över 10 miljoner svenskar är helt eller delvis immuna. Och vi ser samma problem med vaccinorsakad allvarlig sjukdom (t.ex. samtidiga blodproppar och inre blödningar) hos vissa och då särskilt hos unga och friska.
[2] Sagt i "This week in virology" avsnitt 615 vid minut 29:58 till 30:00, men hela stycket från 28:00 till 30:37 är intressant.
[3] Efter den första reaktionen har sannolikt prestige kommit i vägen för mera vetenskapliga och seriösa åtgärder. T.ex. det hat som riktades mot Sverige och särskilt Tegnell från omvärlden berodde på att han drog ner brallorna på politiker i flera länder och fick dem att tappa ansiktet. Tyvärr innebar detta att Sverige utsattes för påtryckningar att införa onödiga och striktare restriktioner. Bl.a. är den politiska och högst ovetenskapliga maskrekommendationen för offentliga samfärdsmedel ett exempel. Överhuvudtaget har hanteringen av epidemin politiserats under vinter-vår-vågen och nu är budskapet att bara vaccin kan minska smittan oavsett den biologiska verkligheten. Som ytterligare lök på laxen har politiska och kommersiella intressen sett detta som en möjlighet att försöka begränsa demokratin och att införa "vaccinpass" för att bana väg för en framtida årlig 100-miljardersmarknad för onödiga influensa- och förkylningsvaccin. I värsta fall kan dessutom "vaccinpassen" användas för att skapa acceptans för begränsningar i möjligheten att fritt få välja vad man vill göra med sitt liv och när man gör det.
[4] Enligt dr David Martin, VD för M•CAM Inc. Ett företag specialiserat på patentresearch och patentvärdering.
[5] Ny rön i oktober 2021 tyder på att olyckan kan ha skett redan i april 2019 och drabbat Australien och Nya Zealand under deras vinter.
[6] Enligt Folkhälsomyndighetens mätningar hade i mitten av oktober 2021 ca 25% av befolkningen mätbara antikroppar efter naturlig Covid-19-infektion. Om man även antar korsimmunitet och T-cells-immunitet så torde större delen av befolkningen ha immunitet i olika grad. (Risk för dödlighet i covid-19 vintern och våren 2021–2022, CES 2021:13, Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i Sverige, 26 april – 9 maj 2021, Folkhälsomyndigheten 2021 m.fl.)
(Artikel upprättad 1 maj 2021. Slutlig uppdatering 4/7 2021.)

Make a website - Get more