Att diskutera vaccin (ordet kommer från ”vacca”, det latinska ordet för ko) seriöst är sällan lätt. Debatten styrs av två närmast messianska rörelser, som båda är övertygade att de bär på frälsningen. För de vaccinförespråkande vaccinfundamentalisterna är vaccinet Gud och injektionen Frälsningen. För de vaccinavvisande så kallade 'anti-vaxxers' är däremot vaccinet Djävulen återuppstånden och injektionen den Eviga fördömelsen. En helt ny postmodern mytologi av djävlar och demoner som måste bekämpas med nya offerritualer utförda av munskyddsklädda överstepräster. För båda rörelserna är motståndaren Mördaren och anhängaren Helgonet. Ingendera sidan har rätt, men läkemedelsindustrin eldar glatt på de "nyttiga idioterna" inom vaccinfundamentalisternas skara genom att underblåsa rädsla och moraliserande, eftersom rädsla och känslan av godhet säkrar en årligen återkommande marknad på 100-tals miljarder dollar i intäkter (en vaccindos kan kosta allt mellan 15 till 150 dollar). Den vetenskapliga verkligheten att vaccin kan vara bra, dåliga eller allmänt onödiga eller, fast det kan verka konstigt, allting samtidigt, drunknar helt. Verkligheten är helt enkelt ointressant för de dogmatiskt troende och olönsam för de som prånglar vaccin eller säljer lösnummer med panik och rädsla som argument. Nedan följer en översikt om allt du vill veta om vaccin. För en fördjupning i ämnet läs gärna "Vacciner – Sanning, lögn och kontroverser" av läkaren och professorn Peter C. Gøtzsche. (Du kan hitta en recension och beskrivning av boken på denna blogg.)

"Vaccinering skall ske för den vaccinerade individens hälsa, inte … för att stoppa smitt­spridning i samhället. Vaccination är ett medicinskt ingrepp och den mänskliga rättigheten till den egna kroppen finns reglerad i många konventioner och sjukvårdslagar. Vaccination [är] en rättighet … inte en skyldighet." Prof. Anders Björkman, infektionsläkare. Svenska Dagbladet 210826.

Inledning
Det finns två sätt att bli smittad på: genom naturlig och slumpmässig infektion eller genom att medvetet utsätta sig för infektion. Vaccinationsmetoden är idag det vanligaste sättet att medvetet låta sig bli smittad/infekterad. (Ett bättre och exaktare ord för vaccinering är förebyggande smittspridning.) Historiskt har även variolisation använts, vilket innebär att man rispar huden och lägger det smittsamma ämnet i såret. Se sidan om smitta och immunitet för mer om hur du blir smittad och bildar immunitet. 

Vad är ett vaccin?
Bra fråga! Tyvärr finns det en rad missuppfattningar. De vanligaste missuppfattningarna är att vaccin på nåt magiskt sätt skapar ett kraftfält runt din kropp som skyddar dig från att bli smittad från virus eller att vaccin fungerar som mediciner – dvs botar sjukdom. Men så är inte fallet. Som jag nyss nämnde är vaccinering en metod. Närmare bestämt en metod för att införa smittämne i din kropp. Jämför med bensinautomaten du tankar bilen från. Det är inte automaten ("vaccinet") som gör att bilen kan köra, utan motorn/föraren ("immunförsvaret") efter att tanken fyllts med bränslet ("smittämnet").

Ett vaccin kan alltså aldrig skydda dig mot att bli smittad eller sjuk. Bara ditt immunförsvar kan göra det. Så vad är syftet med vaccinera i så fall? Syftet är att:
1. Smitta dig med smittämnet (t.ex. ett virus, en bakterie eller ett gift).
2. Se till att du får mild version och/eller låg dos av smittämnet så att du förhoppningsvis inte blir allvarligt sjuk.
3. Få ditt immunförsvar att bygga upp ett skydd mot framtida infektioner med smittämnet.

Ovan brukar kallas profylaktisk vaccinering. För infektioner med lång inkubationstid (t.ex. rabies som kan inkubera i 2-3 månader) kan man vaccinera i hopp om att immunförsvaret hinner bygga upp immunitet innan sjukdomen blommar ut (s.k. postexpositionsprofylax).

Det går inte att skilja på sjukdom orsakad av vaccinämnet eller av det naturliga smittämnet. Om man vill skilja på dem måste vaccinet innehålla radioaktiva isotoper, RNA/DNA-strängar som tydligt identifierar vaccinet eller något annat som kan användas för att skilja mellan vaccinämnet och det naturliga smittämnet.

Vilka typer av vaccin finns?
Två huvudsakliga vaccintyper finns:
A. Vaccin som använder hela det naturliga smittämnet. I fallet bakterier och virus är dessa i normalfallet inaktiverade (”döda”) eller försvagade, så att de inte (lätt) kan sprida smitta. Polio- och hepatit-A-vaccin är exempel på vaccin med inaktiverade organismer. Mässling, röda hund och påssjuka är exempel på vaccin med försvagade organismer.
B. Vaccin som bygger på en enskild del (eller några få delar) av smittämnet (t.ex. ett protein eller en lipopolysackarid). Dessa vaccin kan byggas ihop på flera olika sätt:
1. En genmanipulerad bakterie (bacterial vector vaccine) eller virus (viral vector vaccine) där man lagt till den del man vill smitta med.
2. Syntetiska virus (”mRNA-vaccin”) som lurar din kropp att bygga delen, men saknar förmåga att sprida sig. Dessa är helt laboratorieskapade. F.n. är det bara några av SARS-CoV-vaccinen som är skapade på detta sätt. (För mera information se denna artikel [14].)
3. ”Renframställning” av gift som organismen utsöndrar. T.ex. så är stelkramps- och difteri-vaccinen av denna typ. (Och ja, man skulle kunna använda denna teknik för att skapa immunitet mot t.ex. olika ormgifter.)

Kan vaccin skapa smitta?
Vaccin av typen A, B1 och B2 kan orsaka smittsam sjukdom p.g.a. tillverkningsmisstag eller om de, i fallet B2, medvetet byggts för att vara ”självspridande” (en eufemism för biologisk krigföring). Vaccin av typen B3 kan normalt sett inte orsaka smittsam sjukdom.

Kan jag bli sjuk av vaccin?
Alla vaccin kan orsaka allvarlig sjukdom. Biologiska lagar upphör inte att gälla bara för att du väljer att bli smittad genom vaccinet. (Dessutom kan tillsatserna, adjuvanterna, orsaka allergichocker, störa immunsystemet etc.) Det är för att minimera just den risken som många vaccin tillför en så låg dos smittämne att de måste ges flera gånger. Det handlar om en avvägning mellan att snabbt bygga upp ett bra immunförsvar och att undvika att skapa allvarlig sjukdom hos mottagaren.

Kan jag bli smittad fast jag är vaccinerad?
Ja, självklart. Vaccinet skapar, som jag nämnde ovan, inte ett kraftfält runt din kropp som på något magiskt sätt skyddar dig. Det är ditt immunförsvar som gör jobbet efter att du blivit smittad oavsett om du smittats naturligt eller genom vaccinering.

B-typen ger generellt sett ett sämre skydd (se t.ex. [11,12,13,16,27] för diskussion), eftersom det inte är hela organismen som används. Men det spelar inte alltid någon roll, vilket stelkrampsvaccinet är ett bra exempel på. Det är bara bakteriegiftet som är farligt i det fallet – därför räcker det med att bli immun mot giftet. Bakterien tar ditt immunförsvar hand om den naturliga vägen.

För vanliga influensor och förkylningar så har de flesta en omfattande naturlig immunitet eller så kommer de naturliga infektionerna att bygga upp och underhålla din immunitet på sikt, så det spelar inte någon större roll om vaccinet är värdelöst i de fallen. I t.ex. fallet med Covid-19 är det stora flertalet redan helt eller delvis immuna genom föregående Coronavirus-förkylningar. Immunitet mot HCoV-OC43 verkar utgöra basen till immunitet mot Covid-19 [1,2,3,29].

Kan jag bli smittad och smitta andra fast jag är vaccinerad?
Ja självklart. Se det jag skrev ovan. När du är infekterad är du smittsam. Det är ditt immunsvar som avgör hur länge du är smittsam, inte vaccinet. Vaccin som skapar ett halvtaskigt immunsvar där du blir en milt sjuk ("asymptomatisk") smittbärare kallas "Läckande vaccin" och infektionen för "Breakthrough infection". Egentligen idiotiska begrepp eftersom inga vaccin hindrar dig från att bli smittad och eventuellt sprida smitta. Jobbet utförs ju av ditt immunförsvar. Ett exempel på ett vaccin som inte hindrar dig från att bli smittad, sjuk och t.o.m. smittar andra mera effektivt än vid naturlig smitta, (upp till 200 gånger större virusmängder [25],) är mRNA-vaccinen mot SARS-CoV2 (Covid-19). Se t.ex. utvecklingen i Israel [t.ex. 15, 24] och på Island. Ett påtagligt tankefel kring vaccin är just att man tror den vaccinerade personen inte längre kan bli naturligt smittad och på så sätt förnya sitt immunförsvar. Ett av de tydligaste exemplen på att vaccin inte är magiska sköldar är t.ex. kikhosta som asymptomatiskt cirkulerar bland vaccinerade i samhället och förmodligen upprepat förnyar immunförsvaret. Vaccinerade apor kan t.ex. vid återinfektion asymptomatiskt "bära på kikhostebakterien i flera veckor, vilket inte var fallet med apor som varit infekterade [på naturlig väg]"[27].

Tyvärr sprids det magiska tänkandet om vaccin som skyddande energifält även av myndigheter som Folkhälsomyndigheten och andra som borde veta bättre. Det är tyvärr för mycket sektliknande grupptänk, prestige, pengar och politik i frågan vilket gör att du som medborgare sällan får relevant och vederhäftig information. Det är mycket handviftande och pompösa ord likt en överstepräst tagen ur filmen Apocalypto, vars gudalika visdom ingen vågar ifrågasätta.

Att luras med statistik
Många vaccin uppges ha en effektivitet på 89, 92, 95% o.s.v. Men vad är det som basuneras ut? Relativ eller absolut effekt? Relativ effekt eftersom det ger fantastiskt bra siffror oavsett hur effektiv eller inte vaccinsmittan är på att trigga immunförsvaret. Om t.ex. 900 av 1000 ovaccinerade blir tydligt sjuka, medan bara 100 av 1000 vaccinerade blir det kan du påstå 89% relativ effekt ((900-100)/900*100). Du får också 89% relativ effekt om 90 av 1000 ovaccinerade och 10 av 1000 vaccinerade blir sjuka ((90-10)/90*100). Och likaledes om 9 av 1000 ovaccinerade och 1 av 1000 vaccinerade blir sjuka ((9-1)/9*100). Hmm i först fallet är det 800 av tusen som blir milt sjuka och i sista bara 8 av tusen. Något är lurt... Exakt! I det första fallet är den absoluta, d.v.s. riktiga, effekten 80%, men i det sista bara 0,8%. Du säljer inga vaccin med dessa siffror, så därför använder man relativa mått eftersom ingen fattar att man blir blåst (inte ens läkare). Covid-19-vaccinet har t.ex. en absolut effekt mellan 0,7-1,1%[26]. D.v.s för att teoretisk undvika att 110000 svenskar utvecklar sjukdom, så måste 11000000 svenskar vaccineras d.v.s. hela befolkningen…

Vad är skillnaden mellan en vaccinerad och en ovaccinerad?
Det finns ingen skillnad. Det handlar bara om personen har immunitet eller inte. Det är ur medicinsk och biologisk synpunkt meningslöst att vaccinera de som redan har fått naturlig immunitet. Men det är däremot väldigt lönsamt att i onödan vaccinera dess personer. Många sköna cash… Det finns dock ett problem med vaccinerade och det är att de kan vara effektiva smittspridare, utan att själva känna sig eller tro sig vara sjuka. Vaccinerna mot kikhosta och Covid-19 är exempel på vaccin som orsakar detta problem vid naturlig återsmitta.

Blir resultatet det samma hos män, kvinnor eller barn?
Nej, det finns påtagliga skillnader mellan immunsvaret hos män, kvinnor och barn oavsett hälsostatus. Se sidan om smitta och immunitet för en översikt.

När har man mest nytta av vaccin?
Efter att ha läst ovan kan man ju undra varför man vaccinerar, men det finns samhällsekonomiska och personliga fördelar:
1. För att minska allvarliga infektioner hos barn och unga.
2. Mot sjukdomar som är mycket allvarligare i vuxen ålder än i barnaåren. Bra att bli smittad i unga år i det fallet. Och enda sättet idag är genom vaccinering i barnaåren [22].
3. Mot sjukdomar som i allvarliga fall orsakar svårbehandlade infektioner. Bra att "träna upp" immunförsvaret med mild smitta.
4. I det fall du p.g.a. underliggande sjukdomar eller åldersskröplighet (hög ”skörhet”) har dåligt immunförsvar. Bra att öka sannolikheten att du får en mild sjukdom.
5. Undernärda och sjukliga personer. T.ex. flertalet inlagda på SÄBO eller personer i fattiga länder med bristfällig hälsovård. Bra att öka sannolikheten att de får en mild sjukdom. I Sverige och de flesta västländer var det i första hand rent vatten, trygg livsmedelsförsörjning och näringsrik mat som minskade dödligheten hos barn och ökade livslängden hos vuxna. Modern sjukvård och antibiotika bidrog lite till. Vaccinen står för den sista procenten – s.a.s. grädden på moset.
6. Samhällslönsamt om arbetskraft, som annars stannat hemma för att vårda den sjuke eller för att tillfriskna, kan fortsätta arbeta.
7. Samhällslönsamt vid riktad vaccinering av riskgrupper eftersom dessa inte behöver sjukhusvårdas i samma omfattning. Särskilt om det minskar behovet av intensivvård sparar staten pengar.
8. För att tjäna grova pengar på att utnyttja rädsla för sjukdom genom att sälja på onödiga massvaccineringar. (Mest lönsamt är ett vaccin som knappt fungerar och som kräver regelbunden omvaccinering, s.k. "boosters".)
9. Som voodoo och 'häxdokteri' för att få människor att känna sig säkra efter att först ha skrämt upp dem.
10. För att rädda ansiktet på myndighetsföreträdare som påstått att åtgärd x, y, z ska rädda folket, samtidigt som det är uppenbart att det epidemiska förloppet lever sitt egna liv.

När är det som mest riskabelt att vaccinera?
Mitt i en epidemi då vaccineringen innebär ett starkt evolutionärt tryck på t.ex. viruset eller bakterien att utveckla sig till mera smittsamma former. Alltså samma problem som överanvändning av antibiotika orsakar när bakterier blir resistenta mot antibiotikan. Nej biologiska och evolutionära lagar upphör inte på nåt magiskt sätt bara för att man vaccinerar. Ett riktigt skrämmande exempel är Mareks sjukdom hos höns [4,5]. Där har vaccineringen skapat en situation där supersmittsamma och dödliga varianter av GaHV-2-viruset sprids av de vaccinerade fåglarna. Så du är tvungen att vaccinera för att inte hönsbesättningen ska dö, vilket innebär att de superdödliga virusvarianterna utvecklas vidare. Ett riktigt moment 22!

Spelar det någon roll var vaccinet injiceras?
Ja. Vaccin mot luftvägsinfektioner ger ett sämre skydd om de sker intramuskulärt, eftersom vissa delar av immunförsvaret kringgås [7,18]. Immunsvaret förutsätter i det fallet smitta via luftvägarna och inte via ett "sår". Det råder delade meningar om detta spelar någon roll eller ej, men forskning antyder att långvarig immunitet mot luftvägsinfektioner inte kan underhållas vid intramuskulär vaccinering. Det kan vara intressant att veta att man ofta får en kraftigare reaktion efter vaccinering om man redan har adaptiv immunitet (antikroppar). Reaktionen du får är däremot inte ett bevis på vaccinets effektivitet.

Kan immunitet mot en sjukdom påverka andra sjukdomar eller återsmitta?
Ja och nej. Det spelar ingen roll om du immuniserades på konstgjord väg eller på naturlig väg. T.ex. så användes ko-smittkoppor ursprungligen för immunisering mot smittkoppor med gott resultat. Immuniteten mot kokoppor, fungerade alltså även mot smittkoppor (s.k. korsimmunitet, se t.ex. [23]). Immunisering med hela den naturliga organismen (typ A) bör ge samma effekt som upprepad naturlig infektion. Att så att säga ”fräscha upp” immunsvaret. Är det delvaccin (typ B) finns en mindre risk att immunsvaret kan förstärkas/försvagas på ett oönskat sätt. Man har t.ex. sett att BCG-vaccinering lett till immunitet mot andra sjukdomar, medan vissa mässlingsvaccin orsakat högre dödlighet i andra sjukdomar. Andra mässlingsvaccin orsakade, precis som naturlig infektion, lägre dito. Det är komplicerat och beror på skillnader i hur immunsvaret aktiveras av de substanser som använts i vaccinet. Största problemet är att dessa effekter kan ta år att synas. [8,9,10,19,20,21,28,31].

Kan vaccinering innebära att en sjukdom sprids långsammare?
Oklart, mig veterligen finns inga bra undersökningar av hur effektivt sjukdomar sprids i vaccinerade grupper. Vi vet helt enkelt inte om spridning sker normalt, men ger så obetydliga symptom att de inte märks eller om spridningen begränsas. Det finns gott om gissningar, snack om flockimmunitet och tjusiga datormodeller, men hårda noggrant uppmätta data saknas. Data från kikhosta och SARS-CoV-2-vaccineringen tyder på att smitta fortsätter att spridas (se ovan och t.ex. [24]). Sannolikt beror det i dessa fall på att det är ett vaccin av typ B. Som jag påpekade ovan skyddar vaccin inte mot smitta, det vaccin gör är att stressa ditt immunförsvar under förhoppningsvis kontrollerade former. Eftersom vaccin kan kräva flera vaccineringar för att uppnå önskad immunitet, kan man snarare anta att vaccinerade riskerar sprida smitta eftersom de tror de är skyddade mot smitta och infektion. (Samma problem som med munskyddsbärare.)

Kan vaccinering innebära att en sjukdom förvärras och sprids snabbare?
Ja. Exempel från djuruppfödning, t.ex. ovan nämnda Mareks sjukdom, bevisar att så är fallet. Där har vaccineringen bidragit till att avla fram en högsmittsamt och dödligt virus (se ovan). Spridningen av Covid-19 i Taiwan (ingen Covid-19 förrän vaccineringen började), England, Israel och på Island visar också hur spridning kan underlättas och förvärras av vaccinering – förmodligen för att typ B-vaccin använts mitt i en pågående epidemi.

Flockimmunitet
Oavsett vad kommer till slut så många att vara immuna – vare sig det är via naturlig smitta eller via preventiv vaccinsmitta. D.v.s. tiden din kropp kan användas som en virus-/bakterie-fabrik kortas ned, vilket sannolikt minskar spridningstakten. Detta brukar kallas ”flockimmunitet”. Mer om immunitet hittar du på sidan "Hur är man immun?"

Kan man utrota sjukdomar?
Vilket leder oss till frågan om sjukdomar går att utrota om tillräckligt många är immuna. Kanske. Sjukdomar som bara sprids från människa till människa kan sannolikt utrotas om tillräckligt många är immuna och immuniteten innebär att organismen inte lyckas använda kroppen för effektiv spridning. Riskerna med detta är att en ny och smittsammare sjukdom utvecklas, att sjukdomen ”tvingas” hitta ett annat värddjur eller att en annan sjukdom lättare kan spridas. Ett exempel på en sjukdom som verkar helt ha utrotats i naturen är människo-smittkoppor.

Har vaccineringsmetoden påverkat dödligheten hos barn?
I det följande visas hur olika faktorer påverkat livslängden i Sverige. Bilden nedan visar hur olika faktorer påverkade den årliga dödligheten mellan olika år. 1850–1900 är det främst rent vatten och näringstrygghet. 1900–1945 förmodern sjukvård. Särskilt att sjukvårdshygien nu blir rutin. 1950–1975 effekterna av antibiotika och ytterligare förbättringar av sjukvården. Slutligen visar perioden från 1975 hur transplantationer, pacemakers, och modern högteknologisk vård ytterligare förlängt livet, med visst bidrag från vaccin, trots rökning och ökningen av cancer. (Jag räknar inte med mediciner i utvecklingen eftersom medicinförgiftningar uppskattas vara den tredje vanligaste dödsorsaken i Europa och USA.) Parallellt med den ökade livslängden har även sjukdomsorsakade handikapp minskat. Den största minskningen skedde mellan 1850 och 1950. För hela perioden 1850–1950 gick dödligheten i gruppen barn i åldern 0–7 ner från omkring 40% av alla årliga dödsfall till nära noll. Vaccinationsprogrammet började 1971.

Sveriges befolkning 1630-2020 procent levande avlidna per år

Kort om olika vaccin [30]
Difteri–typ B3-vaccin. Vaccinerade sprider sjukdomen, men blir inte sjuka. Skyddet avtar och omvaccinering rekommenderas var 20:e år om man vistas i riskmiljöer.
Hepatit A–rekommenderas vid resor till vissa länder om immunitet saknas. Naturlig infektion hos barn ger sannolikt steriliserande immunitet.
Hepatit B–typ B-vaccin. Immunsvaret till vaccinsmittämnet antas skydda i 10-15 år. Kan bedömas genom att mäta anti-HBs antikroppar. Vaccinering rekommenderas om man arbetar i riskmiljöer.
Influensa–kan vara lämpligt för de som vårdar personer med immunbrist, men framför allt för att minska eventuell sjukfrånvaro. Skyddet är kortvarigt [29]. (Oklart om vaccinerade smittas och sprider smitta, men sannolikt de gör det med tanke på att exponeringen sker genom intramuskulär vaccination.)
Kikhosta (pertussis)–typ B3-vaccin. Vaccinerade sprider sjukdomen, men blir inte sjuka. Skyddet avtar efter cirka 3-5 år.[27] 
Mässling–typ A-vaccin. Naturlig infektion ger livslång immunitet. Vaccinerade kan smittas, men smittsamheten hos dessa är låg (ungefär 1 på 100 smittar vidare). Eftersom naturlig smitta inte längre förekommer hos personer födda i Sverige, är vaccination enda möjligheten till skyddssmitta.
Polio. Mer eller mindre steriliserande immunitet, men "det kan finnas individer som utsöndrar vaccinderiverat virus eller virus av vaccinstam".
Påssjuka (parotit). Immunsvaret till vaccinsmittämnet antas skydda i 10-15 år.
Röda hund (rubella)–typ A-vaccin. Naturlig infektion ger livslång immunitet. Vaccinet ger långvarig immunitet hos 90-95% av de vaccinerade. Eftersom naturlig smitta inte längre förekommer hos personer födda i Sverige, är vaccination enda möjligheten till skyddssmitta.
Stelkramp–typ B-vaccin. Skyddar mot bakterietoxinet inte bakterien. Omvaccinering rekommenderas var 20:e år. Bakterien är i sig inte sjukdomsframkallande. Sjukdomen kan inte smitta.
Tuberkulos. Ingår inte längre i vaccinationsprogrammet, men sjukdomen har återkommit genom invandring från länder med tuberkulos. Ett antal utbrott på daghem och skolor har förekommit.
Vattkoppor (varicella). Oklart hur bra effekten är, men kanske 80-95 procent utvecklar ett nöjaktigt immunsvar efter vaccination.

Referenser
Pollard AJ, Bijker EM. A guide to vaccinology: from basic principles to new developments. Nat Rev Immunol. 2021;21(2):83-100.
Gøtzsche, PC. Vacciner: sanning, lögn och kontroverser. Stockholm. Karneval förlag 2020.
Nationalencyklopedin.
Infektionsmedicin epidemiologi, klinik, terapi, 2014.
Lodish H et al. Molecular Cell Biology. 4th edition. New York: W. H. Freeman; 2000. Section 6.3, Viruses: Structure, Function, and Uses.
[1] Yamaguchi T et al. Immunity against seasonal human coronavirus OC43 mitigates fatal deterioration of COVID-19. Int J Infect Dis. 2021 Jul 14;109:261-268.
[2] Imai K et al. Cross-reactive humoral immune responses against seasonal human coronaviruses in COVID-19 patients with different disease severity [published online ahead of print, 2021 Aug 15]. Int J Infect Dis. 2021;S1201-9712(21)00659-7.
[3] Dugas M et al. Lack of antibodies against seasonal coronavirus OC43 nucleocapsid protein identifies patients at risk of critical COVID-19. J Clin Virol. 2021;139:104847.
[4] Read AF et al. Imperfect Vaccination Can Enhance the Transmission of Highly Virulent Pathogens. PLoS Biol. 2015 Jul 27;13(7).
[5] Boots M. The Need for Evolutionarily Rational Disease Interventions: Vaccination Can Select for Higher Virulence. PLoS Biol. 2015 Aug 25;13(8).
[6] https://www.pbs.org/newshour/science/tthis-chicken-vaccine-makes-virus-dangerous
[7] Krammer F. SARS-CoV-2 vaccines in development. Nature. 2020 Oct;586(7830):516-527. Se särskilt bild två och förklaringen till bilden.
[8] Munoz FM et al. Vaccine-associated enhanced disease: Case definition and guidelines for data collection, analysis, and presentation of immunization safety data. Vaccine. 2021;39(22):3053-3066.
[9] Bree LCJ et al. Non-specific effects of vaccines: Current evidence and potential implications. Semin Immunol. 2018 Oct;39:35-43.
[10] Jamrozik E et al. Vaccine-enhanced disease: case studies…”, Wellcome Open Res 2021, 6:154.
[11] Abu-Raddad LJ et al. SARS-CoV-2 antibody-positivity protects against reinfection for at least seven months with 95% efficacy. EClinicalMedicine. 2021 May;35:100861.
[12] Schmidt F et al. High genetic barrier to escape from human polyclonal SARS-CoV-2 neutralizing antibodies. https://doi.org/10.1101/2021.08.06.455491.
[13] Hsu L et al. Limited protection against SARS-CoV-2 infection and virus transmission after mRNA vaccination. J Infect. 2021;S0163-4453(21)00320-0. (“but it must be taken into account that any vaccinated individual may become an, at least short term, spreader of the virus.”)
[14] Pardi N et. al. mRNA vaccines - a new era in vaccinology. Nat Rev Drug Discov. 2018 Apr;17(4):261-279. ("Potential safety concerns… stimulation of auto-reactive antibodies and potential toxic effects of any non-native nucleotides and delivery system components … potentially with autoimmunity … Another study showed that extracellular RNA promoted blood coagulation and pathological thrombus formation…”)
[15] Mizrahi B et al. Correlation of SARS-CoV-2 Breakthrough Infections to Time-from-vaccine. https://doi.org/10.1101/2021.07.29.21261317.
[16] Lydia Horndler L et al. Decreased breadth of the antibody response to the spike protein och SARS-CoV-2 after vaccination. https://doi.org/10.1101/2021.08.12.21261952.
[18] Uddbäck I et al. Long-term maintenance of lung resident memory T cells is mediated by persistent antigen. Mucosal Immunol. 2021 Jan;14(1):92-99.
[19] Aaby P et al. Nonspecific effects of neonatal and infant vaccination: public-health, immunological and conceptual challenges. Nature Immunology 2014(15):895–899.
[20] Aaby P et al. Differences in female-male mortality after high-titre measles vaccine and association with subsequent vaccination with diphtheria-tetanus-pertussis and inactivated poliovirus: reanalysis of West African studies. Lancet. 2003;361(9376):2183-8.
[21] Klein SL et al. Malaria Vaccine and Increased Mortality in Girls. MBio. 2016;7(2):e00514-16.
[22] Anichini G et al. Seroprevalence to Measles Virus after Vaccination or Natural Infection in an Adult Population, in Italy. Vaccines (Basel). 2020;8(1):66.
[23] Cohen KW et al. Longitudinal analysis shows durable and broad immune memory after SARS-CoV-2 infection with persisting antibody responses and memory B and T cells. Cell Rep Med. 2021 Jul 20;2(7):100354.
[24] Gazit S et al. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity:
reinfections versus breakthrough infections. https://doi.org/10.1101/2021.08.24.21262415.
[25] Van Vinh Chau N et al. Transmission of SARS-CoV-2 Delta Variant Among Vaccinated Healthcare Workers, Vietnam. Lancet preprint 10 Aug 2021.
[26] Olliaro P et al. COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness-the elephant (not) in the room. Lancet Microbe. 2021;2(7):e279-e280.
[27] Hallander HO. Kikhosta – dags att ompröva vaccinationsprogrammet. Läkartidningen 2015,112:DI6X.
Ytterligare ett antal referenser ang. hur virus och vaccin påverkar varandra finns i denna artikel: Seasonal Influenza Vaccination and the Heightened Risk... (Vashishta VM & Kumar P.  Indian pediatrics 57:767-768 2020).
[28] Mina MJ et al. Measles virus infection diminishes preexisting antibodies that offer protection from other pathogens. Science. 2019;366(6465):599-606.
[29] T.ex. Ferdinands JM et al. Waning Vaccine Effectiveness Against Influenza-Associated Hospitalizations Among Adults, 2015–2016 to 2018–2019, United States Hospitalized Adult Influenza Vaccine Effectiveness Network. Clin Inf Dis, 73(4):726–729, 2021.
[30] Folkhälsomyndigheten. Vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg. Publicerad 13 augusti 2020.
[31] Wehenkel C. Positive association between COVID-19 deaths and influenza vaccination rates in elderly people worldwide. PeerJ 8:e10112.

Website was designed with Mobirise