Mot viruset SARS-CoV-2 är för närvarande (11 maj 2021) 282 vaccin under utveckling enligt WHO (virus, bärarvirus, proteinbaserade, nukleinsyrabaserade) och två vaccin utvecklas inte längre. I normalfallet tar utvecklings- och säkerhetsprocessen 10-15 år, men för coronavaccinerna har ledtiderna kortats ned till under två år. De vaccin som används i Sverige för SARS-CoV-2 immunisering idag är sub-unit-vaccin (Vaxzevria från AstraZeneca och Janssens vaccin) och RNA-vaccin (syntetiska virus, Comirnaty från Pfizer och Modernas vaccin). Det finns smärre skillnader mellan det konstgjorda spikproteinet i vaccinet och det naturliga spikproteinet. Det här är första gången någonsin RNA-vaccin (d.v.s. syntetiska virus) har använts på människor. Tidigare har de bara använts i laboratorieexperiment. Vaccinen var inte färdigtestade vid lanseringen, utan du blev testkaninen.

Biverkningar
Astra Zenecas och Janssens vaccin har visat sig ha högre sannolikhet att orsaka de allvarligaste Covid-19-skadorna: trombotisk trombocytopeni. (Vilket kallas VITT, Cines & Bussel 2021). Dels för att SARS-CoV-2 i sig kan orsaka detta, men också för att det adenovirus som används som bärare kan orsaka samma sjukdom (McGonagle et al 2021). Mildare former av samma syndrom har även setts med RNA-vaccinerna. För gruppen under 50 är risken för VITT hög. VITT innebär att blodet i "skär sig". Du får en massa blodproppar ("klumpar") samtidigt som blodet bokstavligen läcker ut ur blodådrorna. Samma grupp, och särskilt barn och unga, har, med alla vaccin, även en förhöjd risk för hjärtmuskelinflammation (myokardit)[8,9,11], särskilt efter dos 2, vilket ökar risken för plötslig död, men även för att tvingas ha pace-maker. Den 6/10 2021 stoppade Folkhälsomyndigheten tills vidare användningen Modernas vaccin av detta skäl hos personer under 30.[10] Vaccinorsakad allvarlig sjukdom följer ungefär förhållandet mellan skillnaden mellan vanlig influensa och Covid-19. Uppskattningar från de engelska och amerikanska biverkningsregistren visar på 10–100 gånger fler anmälningar för biverkningar och 20–50 gånger fler anmälningar om dödlig utgång, vilket ligger grovt i linjen med skillnaden mot i hospitalisering och mortalitet mellan Covid-19- och influensainfektion hos äldre, men högre för gruppen under 30.[13]

Vaccinerade smittar
Varför blir vaccinerade återsmittade och kan sprida smitta?[bl.a. 2,3,5] Av debatten kan det verka som om det är konstigt och inte ska kunna hända. Men det är helt normalt, särskilt som smittämnet i vaccinet bara utgörs av ett spikprotein och inte hela viruset. Du får ett väldigt kortvarigt och begränsat skydd, vilket är känt från andra vaccin av sub-unit-typ. Myten om vaccinet som en magiskt kraftfält som skyddar dig som ett rymdskepp i en Star Trek-film, verkar även finnas hos forskare och experter som borde veta bättre. Vaccin kan bara göra en sak: smitta dig med en låg dos. Och så håller man fingrarna i kors och hoppas att immunsvaret hinner byggas upp tillräckligt för en mildare sjukdom när och om man blir smittad på naturlig väg. Och studier i bl.a. Israel och USA visar att föregående naturlig smitta har minst risk för smitta [3,4]. I Israel har man inte heller sett skillnader i insjuknande mellan vaccinerade och ovaccinerade.[12] Det är din kropps jobb, precis som vid naturlig smitta, att bygga upp ditt immunförsvar. Dessutom kan testerna inte att skilja mellan smittade av vaccinet och naturligt smittade[11]. Toktestandet är helt enkelt oanvändbart för det mesta som har med Covid-19 att göra. (Varför testar man f.ö. genom att topsa nasopharynx när saliv ger bästa resultat efter lungprov?[6])

Så det är lite märkligt när vaccinmotståndarna beskyller vaccinet för att skapa den naturliga sjukdom vaccinet just är till för att skapa. Och det är lika märkligt när det i dagspressen påstås att någon blivit sjuk igen efter vaccinering. Antingen så blev du sjuk (här förutsätts objektiva bevis, inte ett halvdåligt test – virus-RNA/DNA kan hittas i flera månader efter tillfrisknandet eller vaccineringen) av vaccinet, precis som syftet är, eller så var vaccinet värdelöst och du blev sjuk den naturliga vägen. För kroppen spelar det ingen roll, immunförsvaret bygger din immunitet oavsett hur du blev smittad. Läs mera här om hur vaccin fungerar.

Det är dock användbart för propagandan. Att vaccinerade blir smittade är perfekt för att skrämma vettet ur friska människor, som aldrig skulle bli allvarligt sjuka, genom att för evigt påstå att det är nya "varianter" som är orsaken. Många sköna miljarder som kan tjänas på onödiga vaccineringar och omvaccineringar år ut och år in. Eftersom den immunitet som vaccinsmittan skapar klingar av efter några månader[7], så finns potential för många sköna kulor.

Slutligen kan man ju fundera över hur meningsfullt det är att vaccinera redan immuna (någonstans mellan 4 och 10 miljoner i Sverige idag?). Immuniteten byggs upp under barndomen [1]. Och naturlig smitta ger dessutom bättre immunitet eftersom du bygger immunitet mot hela viruset istället för bara en liten del[14,15,16,17]. Särskilt som risken för att avlida eller få allvarlig sjukdom är minimal för även friska äldre (ej SÄBO, ej hemtjänst). Vore det inte både säkrare, billigare och bättre att dels testa för immunitet innan man vaccinerar och dels fokusera på riskgruppen SÄBO-inlagda m.fl.? Och lägga de pengar man eventuellt sparar på annan sjukvård? Därför att det är en krass samhällsekonomisk kalkyl, som stat eller folkhälsomyndighet helst vill slippa berätta om.

Har då vaccinet "räddat liv"? Detta är en fråga som är omöjlig att besvara eftersom vaccineringskampanjerna började efter att den andra vågen klingat av. Det går inte som DN gör ("Fakta i frågan: Hur många liv har vaccinet hittills räddat?" 2021-06-23 med uppdatering 2021-08-11) bokstavligen hitta på en massa obevisbara siffror med hänvisning till att färre dog under våren 2021. Sjukdomen klingade av precis som under våren 2020 när de biologiska förutsättningarna för epidemin avtog. Se vidare diskussionen i slutet av artikeln Vad är ett Covid-19-fall?

Samhällskostnader
Sverige beräknas ha köpt 15 miljoner doser per den 12:e september 2021. Varje dos kostar omkring 130 kronor (Pfizer/Moderna har dock höjt priset vid nyinköp), vilket innebär en totalkostnad på 2 miljarder för vaccinen och totalt omkring 2,2 miljarder inklusive distribution. Kostnaden för de ca 7800 patienter som IVA-vårdats är cirka 65000 (50–80000) kronor per dag. Eftersom medelvårdtiden är 28 dagar betyder det att IVA kostat omkring 14 miljarder. Kostnaden för vanlig sjukvård är i försumbar jämfört med IVA. Men låt oss säga att totalkostnaden är 14,5 miljarder. Till det kommer kostnaderna för sjukskrivningar. Det betyder att vaccineringen kan löna sig om vi får färre patienter och kortare vårdtider genom att fånga upp de som fortfarande inte är immuna. Eftersom vi inte vet vilka dessa är chansar vi och försöker massvaccinera. Om vi antar att vi fångar upp 1200 framtida (okt 2021–maj 2022) Covid-19 IVA-patienter genom massvaccineringen så går samhället ungefär plus minus noll. Med tanke på att den riktiga vaccineffekten är ca 1% så skulle hela Sveriges befolkning behöva vaccineras för att undvika ca 110000 sjukdomsfall. Eftersom vi att döma av socialstyrelsens statistik redan vårdat cirka 64000 betyder det, om man antar att absolut ingen var immun innan, att cirka 50000 till kan insjukna, varav 6000 kan komma att behöva IVA. Även om detta är osannolikt, så kan kanske plus-minus-noll scenariot hålla. Problemet är att de samhällsinskränkningar som genomförts kostat samhället omkring 400 miljarder, så i slutändan är hanteringen, rent krasst, allt annat än samhällslönsam. Inga liv har räddats av åtgärderna, vilket är uppenbart av jämförelser med länder som haft mera omfattande inskränkningar och ännu högre dödlighet.

(Artikel upprättad 16 maj 2021. Slutversion 5/7 2021. Omarbetad 6/8 2021. Kompletterande referenser 25/8 2021. Folkhälsomyndigheten, smärre rättningar, kompletteringar, underrubriker 6/10.)

Referenser
[1] Zhou W et al. First infection by all four non-severe acute respiratory syndrome human coronaviruses takes place during childhood. BMC Infect Dis. 2013;13:433.
[2] Gazit S et al. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections. https://doi.org/10.1101/2021.08.24.21262415.
[3] Van Vinh Chau N et al. Transmission of SARS-CoV-2 Delta Variant Among Vaccinated Healthcare Workers, Vietnam. Lancet preprint 10 Aug 2021.
[4] Cohen KW. Longitudinal analysis shows durable and broad immune memory after SARS-CoV-2 infection with persisting antibody responses and memory B and T cells. Cell Rep Med. 2021 Jul 20;2(7):100354.
[5] Brown CM et al. Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, July 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021;70:1059-1062.
[6] Muhammad A et al. Detection of SARS-CoV-2 using real-time PCR... Allergol Immunopathol (Madr). 2021;49(1):159–164.
[7] Suthar M et al. Durability of immune responses to the BNT162b2 mRNA vaccine. https://doi.org/10.1101/2021.09.30.462488
[8] En analys av VAERS (amerikanska vaccinskaderegistret) visar också på förhöjd risk. Høeg T.B. et al. SARS-CoV-2 mRNA Vaccination-Associated Myocarditis in Children Ages 12-17: A Stratified National Database Analysis. (2021) https://doi.org/10.1101/2021.08.30.21262866
[9] Food and Drug Administration. Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting September 17, 2021. FDA Briefing Document. Application for licensure of a booster dose for COMIRNATY (COVID-19 Vaccine, mRNA).
[10] https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/oktober/anvandningen-av-modernas-vaccin-mot-covid-19-pausas-for-alla-som-ar-fodda-1991-och-senare
[11] Saini SK et al. SARS-CoV-2 genome-wide T cell epitope mapping reveals immunodominance and substantial CD8+ T cell activation in COVID-19 patients. Sci Immunol. 2021 Apr 14;6(58):eabf7550.
[12] https://datadashboard.health.gov.il/covid-19/general
[13] Kostoff RN et al. Why are we vaccinating children against COVID-19? Toxicol Rep. 2021;8:1665-1684.
[14] Chen Y et al. Differential antibody dynamics to SARS-CoV-2 infection and vaccination. https://doi.org/10.1101/2021.09.09.459504.
[15] Pape KA et al. High-affinity memory B cells induced by SARS-CoV-2 infection produce more plasmablasts and atypical memory B cells than those primed by mRNA vaccines. Cell Rep. 2021 Sep 25:109823.
[16] Kojima N et al. A Systematic Review of the Protective Effect of Prior SARS-CoV-2 Infection on Repeat Infection. https://doi.org/10.1101/2021.08.27.21262741.
[17] Tartof SY. Effectiveness of mRNA BNT162b2 COVID-19 vaccine up to 6 months in a large integrated health system in the USA: a retrospective cohort study. The Lancet October 04, 2021. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02183-8.

Council of Europe resolution 2361 on the riight to say no to vaccinations without being discriminated

Built with Mobirise - See here