Mot viruset SARS-CoV-2 är för närvarande (26/11 2021) lite över 300 vaccin under utveckling eller i bruk enligt WHO [18,19], vilket är några fler än i våras. Använda metoder för vaccinsmitta är försvagat virus, bärarvirus, proteinbaserade, nukleinsyrabaserade m.m. I normalfallet tar utvecklings- och säkerhetsprocessen 10-15 år, men för coronavaccinerna har ledtiderna kortats ned till under två år.

Det idag (29/11 2021) vanligaste preparatet i Europa och USA för profylaktisk smitta (genom vaccineringsmetoden) med SARS-CoV-2 är Comirnaty från Pfizer/BioNTech. Preparatet består av en sub-unit av Coronaviruset, spikproteinet, och biologiskt aktiva substanser, s.k. adjuvanter.  Spikproteinet är tekniskt sett 'förpackat' som ett enklare syntetiskt RNA-virus av narnavirusstorlek. Spikproteinet är den mest sjukdomsframkallande delen av SARS-CoV-2, vilket sannolikt var skälet till att spikproteinet valdes som profylaktisk smittofaktor. Det finns smärre skillnader mellan det konstgjorda spikproteinet i vaccinet och det naturliga spikproteinet. Det här är första gången någonsin RNA-vaccin (d.v.s. syntetiska virus) har använts på människor. Tidigare har de bara använts i laboratorieexperiment.

I Sverige har även Vaxzevria från AstraZeneca och Ad26.COV2.S från Janssen-Cilag (Johnson & Johnson) använts, men dessa har fasats ut på grund av allvarliga biverkningar. Utöver Comirnaty används i Sverige SpikeVax från Moderna Biotech för personer födda efter 1991. Sverige har även tecknat avtal med Novavax, men deras preparat används inte.

Innehåll
Varför vaccinera?
Biverkningar
Dödligheten efter vaccinets införande
Skyddar Covid-19 vaccinet?
Ökar vaccinet risken att smittas av SARS-CoV-2?
Varför vaccineras immuna och de med redan genomgången sjukdom?
Har den profylaktiska smittan genom vaccination räddat liv?

Varför vaccinera?
Syftet med att smitta dig med SARS-CoV-2-spikproteinet, genom att införa detta smittämne i din kropp genom injicering in i en muskel (vaccinering), är att få ditt immunförsvar att reagera på spikproteinet. Eftersom det inte är säkert att detta räcker till för att få immunförsvaret att reagera, brukar man även tillföra immunretande substanser: s.k. adjuvanter (hjälpämnen). Förhoppningen är att immunförsvaret ska "minnas" denna reaktion och på så sätt minska den tid du är smittad och sjuk nästa gång du stöter på samma eller ett snarlikt smittämne. En bieffekt av denna kortvariga sjuka kan ibland bli att du smittar färre personer. Om väldigt många personer är kortvarigt smittade/sjuka brukar man kalla det flockimmunitet.

Biverkningar
Astra Zenecas och Janssens vaccin har visat sig ha högre sannolikhet att orsaka de allvarligaste Covid-19-skadorna: trombotisk trombocytopeni, VITT – en form av koagulationsrubbning med blodproppar. Dels för att SARS-CoV-2 i sig kan orsaka detta, men också för att det adenovirus som används som bärare kan orsaka samma sjukdom. Mildare former av samma syndrom har även setts med RNA-vaccinerna. För gruppen under 50 är risken för VITT hög. VITT innebär att blodet i "skär sig". Du får en massa blodproppar ("klumpar") samtidigt som blodet bokstavligen läcker ut ur blodådrorna.[30,32,33,34,35] Samma grupp, och särskilt barn och unga, har, med alla vaccin, även en förhöjd risk (2-16 gånger beroende på vaccintillverkare) för hjärtmuskelinflammation (myokardit)[8,9,11,36,37], särskilt efter dos 2 och 3, vilket ökar risken för plötslig död, men även för att tvingas ha pace-maker. Den 6/10 2021 stoppade Folkhälsomyndigheten tills vidare användningen Modernas vaccin av detta skäl hos personer under 30 [10]. En ytterligare biverkan som framkommit är aktivering / reaktivering av multipel skleros[39]. Taiwan har av samma skäl stoppat all vaccinering av barn under 18 år.[29] Uppskattningar från de engelska och amerikanska biverkningsregistren visar på 10–100 gånger fler anmälningar för biverkningar och 20–50 gånger fler anmälningar om dödlig utgång, vilket ligger grovt i linjen med skillnaden mot i hospitalisering och mortalitet mellan Covid-19- och influensainfektion hos äldre, men högre för gruppen under 30.[13]

Dödligheten efter vaccinets införande
Det finns stora länderskillnader i förhöjd dödlighet efter vaccinens införande 2021 jämfört med motsvarande perioder 2020 när man analyserar data från EuroMOMO. Sverige har t.ex. haft lägre dödlighet totalt sett under 2021, vilket möjligen kan bero på att de flesta var naturligt immuna innan vaccineringen började eller på att sjukvården fungerat någorlunda under epidemin. Andra länder avviker däremot oväntat, särskilt England avviker påtagligt, men även Estland, Frankrike, Israel, Italien och Tyskland har haft oväntat förhöjd dödlighet i gruppen 15-44 år. I Frankrike, Tyskland, Israel, Holland och Skottland avviker även gruppen 45-64 år. I England är avvikelsen anmärkningsvärt hög för denna grupp. Även Sverige har en avvikelse för gruppen under april och maj. I gruppen 65+ utmärker sig återigen England, men även Skottland, Wales, Norge, Finland, Italien, Israel, Tyskland, Frankrike och Danmark har förhöjda värden jämfört med normalår. Det blir svårt att bedöma orsakerna, men det är intressant att undersöka orsaken till att mortaliteten följde ett tydligt epidemiskt vågmönster under 2020 och årsskiftet 20/21, men inte därefter. USA har ännu mer avvikande siffror, med uppemot 40% fler dödsfall än normalt i vissa delstater, men man ska då komma ihåg att amerikanska sjukhus tjänar pengar på att stämpla patienter som Covid-19-sjuka och ge dem ventilatorbehandling och remdesivir och att sjukhusen hålls skadeslösa om patienten dör. D.v.s. de tjänar på att feldiagnosticera patienter och slipper bli stämda när patienten dör p.g.a. felbehandling.

Statistiska uppgifter från det tyska Paul Ehrlich-institutet (tyska motsvarigheten till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten) visar att risken för dödsfall efter Covid-19-vaccinering är 15,6 dödsfall per 1.000.000 doser för mottagare av två doser och 46,7 dödsfall per 1.000.000 doser för mottagare av tre doser. För alla andra vaccintyper är antalet dödsfall 0,73-1,09 per 1.000.000 doser. Eftersom dödsfall och allvarliga biverkningar från vaccin beräknas underrapporteras 20-100 gånger mer sällan än de inträffar, så skulle dessa uppgifter kunna förklara den plötsliga överdödligheten i flera länder. Siffror från Islands medicinmyndighet antyder att omkring 1/8000 (35 personer) dog efter vaccinering och att ungefär lika många (38 personer) drabbades av livshotande biverkningar som krävde sjukhusvård. M.a.o. 1 av 4000 vaccinerade riskerar död eller livshotande komplikationer. På Island har mer än 500 gånger fler biverkningar efter Covid-19 vaccinet rapporterats än efter alla andra vaccin[38]. De isländska siffrorna ligger i linje med de tyska. Om det är så är detta den värsta medicinskandalen någonsin. Den stora frågan är i så fall varför Sverige inte drabbats på samma sätt?

Skyddar Covid-19 vaccinet?
Ja och nej. Av debatten kan det verka som om det är konstigt och inte ska kunna hända. Men det är helt normalt att vaccinerade smittar när de blir återsmittade, särskilt om det använda vaccinpreparatet bara bestod av en mindre virusdel av istället hela SARS-CoV-2-viruset. Du får i detta fall ett kortvarigt och begränsat skydd, vilket är känt från andra vaccin av sub-unit-typ. Det kan dock skydda äldre redan svaga individer mot systemisk sjukdom. Ett annat problem är att Covid-19 är en luftburen infektion och att vaccination i armen, vilket kringgår luftvägarna, inte skyddar luftvägarna mot smitta. De vaccinerade kan alltså smittas av Covid-19 och sprida smittan vidare. Flera studier visar mycket riktigt att immuniteten mot SARS-CoV-2 avklingar inom några månader. [Se t.ex. 2,3,5,20,21]. Enligt Office of National Statistics (engelska SCB) är dessutom sannolikheten att smittas av omikron-varianten omkring 2,3 gånger större hos dubbelvaccinerade och nästan 4,5 gånger större hos trippelvaccinerade. Studier av vårdpersonal i Sverige visar på samma problem, ju närmare man kommer nästa epidemiska säsong desto fler vaccinerade blir smittade.[31]

Myten om vaccinet som en magiskt kraftfält som skyddar dig som ett rymdskepp i en Star Trek-film är just en myt. Tråkigt nog verkar den även finnas hos forskare och experter som borde veta bättre. Vaccinmetoden kan bara göra en sak: smitta dig med en låg dos av smittämnet. Sedan kan du bara hålla fingrarna i kors och hoppas att immunsvaret hinner byggas upp tillräckligt för en mildare sjukdom när och om man blir smittad på naturlig väg. Studier i bl.a. Israel och USA visar också att personer med föregående naturlig smitta har minst risk att smitta andra[3,4] och ytterst låg risk att återsmittas. I Israel har man inte heller sett skillnader i insjuknande mellan vaccinerade och ovaccinerade.[12] Det är din kropps jobb, precis som vid naturlig smitta, att bygga upp ditt immunförsvar. Dessutom kan testerna inte att skilja mellan smittade av vaccinet och naturligt smittade[11].

Så det är lite märkligt när vaccinmotståndarna beskyller vaccinet för att skapa den naturliga sjukdom vaccinet just är till för att skapa. Och det är lika märkligt när det i dagspressen påstås att någon blivit sjuk igen efter vaccinering. Antingen så blev du sjuk (här förutsätts objektiva bevis, inte ett halvdåligt test – virus-RNA/DNA kan hittas i flera månader efter tillfrisknandet eller vaccineringen) av vaccinet, precis som syftet är, eller så var vaccinet värdelöst och du blev sjuk den naturliga vägen. För kroppen spelar det ingen roll, immunförsvaret bygger din immunitet oavsett hur du blev smittad. Läs mera här om hur vaccin fungerar.

De båda narrativen att både vaccinerade och ovaccinerade sprider smitta är dock väldigt användbart för propagandan. Narrativen är perfekta för att skrämma vettet ur friska människor, som aldrig skulle bli allvarligt sjuka, genom att för evigt påstå att det är nya "varianter" som är orsaken. Många sköna miljarder som kan tjänas på onödiga vaccineringar och omvaccineringar år ut och år in. Och om den immunitet som vaccinsmittan skapar klingar av efter några månader[7], så finns potential för många sköna kulor. Booster 3 och booster4 och booster 5 o.s.v. i all oändlighet.

Ökar vaccinet risken att smittas av SARS-CoV-2?
Uppgifter från flera länder med ärlig statistik visar att risken för Covid-19-omikron är högre för vaccinerade med två eller tre doser än aldrig vaccinerade eller vaccinerade med en dos. I t.ex. en dansk studie av hushåll visade sig trippelvaccinerade ha en omkring 3,6 gånger högre risk för att smittas av omikron-varianten och dubbelvaccinerade cirka 2,6 gånger större. Vilket även bekräftas av data från engelska Health Security Agency [22,27,28].

Varför vaccineras immuna och de med redan genomgången sjukdom?
Slutligen kan man ju fundera över hur meningsfullt det är att vaccinera redan immuna, vilka är någonstans mellan 4 och 10 miljoner i Sverige idag. Anledningen till att så många är immuna immuna är att immuniteten mot Coronavirus byggs upp redan under barndomen [1] och att de flesta blev smittade lång innan vaccinen började användas. Vore det inte både säkrare, billigare och bättre att dels testa för immunitet innan man vaccinerar och dels fokusera på riskgruppen SÄBO-inlagda m.fl.? Och lägga de pengar man eventuellt sparar på annan sjukvård? Särskilt som naturlig smitta ger bättre immunitet eftersom du bygger immunitet mot hela viruset istället för bara en liten del[14,15,16,17]. Särskilt som risken för att avlida eller få allvarlig sjukdom är minimal för friska äldre (ej SÄBO, ej hemtjänst). Jag ser tre orsaker: (a) att det är dyrare att testa för antikroppar, (b) att vaccinsekten är resistent mot fakta från verkligheten och (c) att det är för mycket prestige nedplöjt i budskapet om att "gör som jag säger och vaccinera dig" så räddar jag den store smittskyddsläkaren och dynamiske politikern världen och mänskligheten. Tills slut får man inte glömma att läkemedelsbolagen tjänar 1½ miljon kronor per minut på vaccinet.

Har den profylaktiska smittan genom vaccination räddat liv?
Har då vaccinet "räddat liv"? Detta är en fråga som är omöjlig att besvara eftersom vaccineringskampanjerna började efter att den andra vågen klingat av. Det går inte att som DN gör ("Fakta i frågan: Hur många liv har vaccinet hittills räddat?" 2021-06-23 med uppdatering 2021-08-11) bokstavligen hitta på en massa obevisbara siffror med hänvisning till att färre dog under våren 2021. Sjukdomen klingade av precis som under våren 2020 när de biologiska förutsättningarna för epidemin avtog.

(Artikel upprättad 16/5 2021. Slutversion 5/7 2021. Omarbetad 6/8 2021. Kompletterande referenser 25/8 2021. Folkhälsomyndigheten, smärre rättningar, kompletteringar, underrubriker 6/10. Version 2 29/11 2021. Smärre tillägg 14/1 2022.)

Referenser
[1] Zhou W et al. First infection by all four non-severe acute respiratory syndrome human coronaviruses takes place during childhood. BMC Infect Dis. 2013;13:433.
[2] Gazit S et al. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections. https://doi.org/10.1101/2021.08.24.21262415.
[3] Van Vinh Chau N et al. Transmission of SARS-CoV-2 Delta Variant Among Vaccinated Healthcare Workers, Vietnam. Lancet preprint 10 Aug 2021.
[4] Cohen KW. Longitudinal analysis shows durable and broad immune memory after SARS-CoV-2 infection with persisting antibody responses and memory B and T cells. Cell Rep Med. 2021 Jul 20;2(7):100354.
[5] Brown CM et al. Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, July 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021;70:1059-1062.
[6] Muhammad A et al. Detection of SARS-CoV-2 using real-time PCR... Allergol Immunopathol (Madr). 2021;49(1):159–164.
[7] Suthar M et al. Durability of immune responses to the BNT162b2 mRNA vaccine. https://doi.org/10.1101/2021.09.30.462488
[8] En analys av VAERS (amerikanska vaccinskaderegistret) visar också på förhöjd risk. Høeg T.B. et al. SARS-CoV-2 mRNA Vaccination-Associated Myocarditis in Children Ages 12-17: A Stratified National Database Analysis. (2021) https://doi.org/10.1101/2021.08.30.21262866
[9] Food and Drug Administration. Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting September 17, 2021. FDA Briefing Document. Application for licensure of a booster dose for COMIRNATY (COVID-19 Vaccine, mRNA).
[10] https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/oktober/anvandningen-av-modernas-vaccin-mot-covid-19-pausas-for-alla-som-ar-fodda-1991-och-senare
[11] Saini SK et al. SARS-CoV-2 genome-wide T cell epitope mapping reveals immunodominance and substantial CD8+ T cell activation in COVID-19 patients. Sci Immunol. 2021 Apr 14;6(58):eabf7550.
[12] https://datadashboard.health.gov.il/covid-19/general
[13] Kostoff RN et al. Why are we vaccinating children against COVID-19? Toxicol Rep. 2021;8:1665-1684.
[14] Chen Y et al. Differential antibody dynamics to SARS-CoV-2 infection and vaccination. https://doi.org/10.1101/2021.09.09.459504.
[15] Pape KA et al. High-affinity memory B cells induced by SARS-CoV-2 infection produce more plasmablasts and atypical memory B cells than those primed by mRNA vaccines. Cell Rep. 2021 Sep 25:109823.
[16] Kojima N et al. A Systematic Review of the Protective Effect of Prior SARS-CoV-2 Infection on Repeat Infection. https://doi.org/10.1101/2021.08.27.21262741.
[17] Tartof SY. Effectiveness of mRNA BNT162b2 COVID-19 vaccine up to 6 months in a large integrated health system in the USA: a retrospective cohort study. The Lancet October 04, 2021. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02183-8.
[18] COVID-19 vaccine tracker and landscape, WHO.
[19] Galdiero M et al. SARS-CoV-2 vaccine development: where are we? Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2021 Mar;25(6):2752-2784.
[20] Nordström P et al. Effectiveness of Covid-19 Vaccination Against Risk of Symptomatic Infection, Hospitalization, and Death Up to 9 Months: A Swedish Total-Population Cohort Study. Lancet preprint 25/10 2021.
[21] Goldberg Y et al. Waning Immunity after the BNT162b2 Vaccine in Israel. N Engl J Med. 2021 Oct 27:NEJMoa2114228.
[22] https://covid-19.ontario.ca/data
[23] Holm Hansen C. Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort study. medRxiv 2021.12.20.21267966.
[24] Covid-19 surveillance report. Week 51. UK Health Security Agency 2021.
[25] Liu L et al. Striking antibody evasion manifested by the Omicron variant of SARS-CoV-2. Nature research briefing 23/12 2021.
[26] Patone M. Risk of myocarditis following sequential COVID-19 vaccinations by age and sex. medRxiv 2021.12.23.21268276.
[27] Plesner Lyngse F. SARS-CoV-2 Omicron VOC Transmission in Danish Households. medRxiv 2021.12.27.21268278.
[28] UK Health Security Agency week 1 2022 report.
[29] Taiwan halts 2nd dose BioNTech vaccinations for ages 12-17 amid concerns of myocarditis. Taiwan News 10/11 2021.
[30] Baker AT et al. ChAdOx1 interacts with CAR and PF4 with implications for thrombosis with thrombocytopenia syndrome. Sci Adv. 2021 Dec 3;7(49):eabl8213.
[31] Genombrottsinfektioner bland vårdpersonal – en jämförelse mellan vaccinerade i februari respektive i maj 2021. Folkhälsomyndigheten 1/12 2021.
[32] Cines DB, Bussel JB. SARS-CoV-2 Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia. N Engl J Med. 2021 Jun 10;384(23):2254-2256. Erratum in: N Engl J Med. 2021 Jun 10;384(23):e92.
[33] McGonagle D et al. Mechanisms of Immunothrombosis in Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) Compared to Natural SARS-CoV-2 Infection. J Autoimmun. 2021 Jul;121:102662.
[34] Ostrowski SR et al. Inflammation and Platelet Activation After COVID-19 Vaccines - Possible Mechanisms Behind Vaccine-Induced Immune Thrombocytopenia and Thrombosis. Front Immunol. 2021 Nov 23;12:779453.
[35] Bilotta C et al. COVID-19 Vaccine-Related Thrombosis: A Systematic Review and Exploratory Analysis. Front Immunol. 2021 Nov 29;12:729251.
[36] Lazaros G et al. A case series of acute pericarditis following COVID-19 vaccination in the context of recent reports from Europe and the United States. Vaccine. 2021 Oct 29;39(45):6585-6590.
[37] Husby A et al. SARS-CoV-2 vaccination and myocarditis or myopericarditis: population based cohort study. BMJ. 2021 Dec 16;375:e068665.
[38] https://www.lyfjastofnun.is/frettir/covid-19-sundurlidun-tilkynninga-vegna-gruns-um-alvarlega-aukaverkun-i-kjolfar-bolusetningar-22 (läst 14/1 2022).
[39] Toljan K et al. New diagnosis of multiple sclerosis in the setting of mRNA COVID-19 vaccine exposure. J Neuroimmunol. 2022;362:577785.

Council of Europe resolution 2361 on the riight to say no to vaccinations without being discriminated

Site was started with Mobirise