Hade vaccinet nån effekt eller är nedgången i antalet sjuka och smittade naturlig? Självklart är den naturlig, annars hade inte Covid-19 nästan försvunnit under sommaren (juni-september) 2020. Många sjukdomar är säsongsbetonade av skäl som inte är riktigt kända. Säsongsmönstret är dessutom olika mellan ungefär vändkretsarna jämfört med längst i syd och norr. Föreslagna mekanismer är bl.a. D-vitamin i din kropp, mängden UV-strålning, temperatur och luftfuktighet. Förmodligen är flera faktorer inblandade. Nedan följer några bilder som visar IVA-inläggningar och avlidna, vaccinering och daggpunktstemperaturen (Stockholm Bromma) och UV (STRÅNG modellerad för västerort, centrerad över Sthlm Bromma). Som du ser så är det svårt att se ett enkelt samband, men du ser varför man tror att UV och fukt/temperatur (daggpunkten) kan påverka. Epidemin börjar när UV går under en viss nivå och pausar när daggpunkten sjunker under en viss temperatur.

Lika lite samband kan du se med vaccineringen. Antalet sjukinläggningar, IVA-inläggningar och dödsfall sjunker i alla åldersgrupper oavsett vaccineringsgrad. Och de sjönk även i våras vid ungefär samma tidpunkt (våg 2 visas i ljusgrått under våg 1). Det går både att bevisa att vaccinet skapar mild sjukdom och allvarlig sjukdom beroende på vilken åldersgrupp och tidsutsnitt man tittar på. Och hur förklarar du våren sommaren 2020? Vaccinationerna har ju knappast på något magiskt sätt färdats bakåt i tiden och hemligt vaccinerat alla i maj-juni 2020 (för att sedan avvaccinera alla i oktober). Det är alltså andra faktorer i spel. Vaccinet kan dock påverka det framtida förloppet, eftersom FHM försöker vaccinera allt och alla till läkemedelsbolagens glädje. Anledningen till att vaccinet kan påverka är att du smittas med en förhoppningsvis mildare variant av sjukdomen som ditt immunförsvar kan reagera mot. Av en ren slump kommer personer som ännu inte haft en naturlig infektion att också bli smittade genom vaccinet. Och samtidigt, helt i onödan, alla som redan är immuna.

Nedan visas tre bilder där du kan jämföra UV och daggpunkt mot incidens för sjukvård, IVA och dödsfall, respektive för vaccinering av gruppen 70+. (100-raden används som nollvärde för UV och temperatur, 5-raden i IVA-bilden.) Som du ser minskade sjukhusinläggningarna av naturliga skäl innan vaccineringen började för gruppen 18-79. Varje våg följer UV och temperatur rätt bra. Detsamma gäller bilden över avlidna. Du kan i båda bilderna också notera hur våg 1 och 2 har i stort sett samma förlopp. Skillnaden i startsträcka för säsong 1 beror på att viruset anlände till Sverige i slutet av ILS-säsongen. (ILS=influensaliknande sjukdom.)

Det har påståtts att vaccineringen skapat onödig sjukdom med anledning av ökningen i incidens vecka 7–14 2021. Om t.ex. bara AstraZeneca-vaccinerade uppvisar det mönstret, så är ett samband möjligt. Annars är det svårt att visa på orsak och man får anta att det är slumpen. Särskilt mot bakgrund av att våg 1 verkat ha haft en liknande 'eftersläng'. Titta på slutet av våg så ser du att det även där finns en antydan till en liknande ökning (vecka 20-22 2020) under avklingandefasen. Med det sagt titta nu på tredje och sista bilden (IVA-vårdade). Där finns faktiskt en påtaglig tredje våg i gruppen 70+ efter vaccineringen, men även i detta fall finns en ökning i gruppen 40-59 som börjar innan de vaccinerades. Och om du tittar på vecka 20-22 2020 så ser du även där samma extravåg som för sjukhusinläggningar och avlidna. Naturliga biologiska faktorer påverkar förloppet. (Addenda 31/7. Efter de lite röriga bilderna med inläggningar, UV och daggpunkt har jag lagt ett antal lite renare bilder som jämför avlidna per vecka med vaccineringsgrad.)

(DN publicerade en artikel den 5/6 2021, https://www.dn.se/sverige/vacciner-raddade-de-aldre-fran-tredje-vagen, där de påstod att vaccineringen hjälpt. Bortsett från att inga sådana slutsatser går att dra utifrån tillgängliga data, så är inte en enda siffra rätt i artikeln. De påstår att fler 70-79 dog än 80+, vilket är helt fel. Se diagrammet över avlidna nedan. De försöker igen 23/6 2020 med artikeln "Fakta i frågan: Hur många liv har vaccinet hittills räddat". En lika ovetenskaplig artikelpublicerades den 15/7 i SvD, "Vaccineringseffekt i smittotalen", där man påstår att antalet "smittade" i medelåldern minskat. Det går inte att dra den slutsatsen utifrån de data som finns. Med SvD:s resonemang skulle man lika gärna kunna påstå att vaccineringen ökat IVA-inläggningarna för samma grupp.)

Publicerat 11 juni 2021. Uppdaterat 13/6 och 5/7 2021. Se även andra delen av artikeln "Vad är ett Covid-19-fall?". Slutversion 15/7 2021.
(Källor: ECDC Covid Vaccine tracker, SMHI och Socialstyrelsen)

Sjukhusvårdade, UV, daggpunktstemperatur och vaccineringar
Avlidna, UV, daggpunktstemperatur och vaccineringar
IVA-vårdade, UV, daggpunktstemperatur och vaccineringar

Created with Mobirise bootstrap web theme