Är det konstigt att några miljoner människor haft mild smitta och milda symptom (”asymptomatiska”) under förkylnings- och influensasäsonger? Nej, det är fullständigt normalt att den största andelen personer varit milt smittade och inte fångas upp av någon statistik[8,9]. Det är det normala tillståndet. Man har aldrig tidigare i historien slösat 100-tals miljarder på en massa onödiga mätningar av hela befolkningar för att konstatera just detta självklara faktum. Men det är ju en bra metod för att blåsa upp siffror och skrämma folk, eller hur? FHM skulle bli fullständigt utskrattade om de försökte på sig samma trick en normal säsong, eftersom det är svårt att skrämma folk med det är vana och bekanta med.

Förr i världen var ett sjukdomsfall en person som uppfyllde ett objektivt rekvisit. D.v.s. hade symptom. Nu räcker det att man med ett test hittar virusskrot (RNA/DNA-fragment) för att det blir ett fall för media och myndigheter. Även om virusskrotet säger noll och intet om du är smittsam eller sjuk [1,2]. Dessutom används rätt tveksamma testpraktiker för att pumpa upp siffrorna och skrämselfaktorn. Men man kan vända på det också! För samma resultat betyder i så fall att ytterst få blir allvarligt sjuka och att antalet immuna sannolikt är ännu större… Längst ner på sidan finns en bild som beskriver vilka resultat du kan få beroende på hur mycket virus du har i kroppen och hur sjuk du är.

Du tror säkert att testet säger något säkert. Tyvärr gör det inte det. PCR-testet (nukleinsyrapåvisning) mäter bara det man vill hitta. I SARS-CoV-2-fallet har man valt att leta efter virusskrot. Tänk dig att du letar efter en halv ratt, en navkapsel och ett trasigt avgasrör och påstår att du har hittat en bil du kan sälja… Med tanke på att du har uppskattningsvis 380 miljarder virus av olika slag i din kropp[3] är testmetoden rena loppisen för den som vill fynda virus att skrämma dig med för resten av ditt liv! Så man borde kanske köra ett lite säkrare test. Liksom leta efter en hel bil istället för bilskrot.

Genom att leta efter virusskrotet i stället för hela virus, har man inte en susning om du har levande virus i din kropp eller dött och nedkämpat virus [4,5]. Det är bara om du har fruktansvärt mycket virusskrot man kan misstänka att du kanske varit i längre kontakt med eftersökt virus. Men det säger fortfarande inte om du är sjuk eller smittsam, för det behöver du ha symptom, immunreaktion (t.ex. antikroppar) eller göra ett test som letar efter riktiga levande virus! Dessutom är testet osäkert. Du kan om du testar dig ett par gånger i rad få svaren positiv, negativ, positiv, negativ… ja du förstår hur det kommer att fortsätta. Detta beror dels på begränsningar i testet, dels hur många miljoner kopior du väljer att göra av virusskrotet. Men miljoner delar är fortfarande inte ett helt levande virus, lika lite som 100 halva rattar, 1000 navkapslar och 393 trasiga avgasrör är en hel och fungerande bil.

Bilar, virusskrot och PCR-test

Ja du läste rätt. Man kopierar de genetiska fragmenten några miljoner gånger. Grundorsaken är att metoden som används kräver ett visst antal kopior för att kunna visa att något finns genom s.k. fluorescens. Men tack vare kopieringen kan man även välja hur mycket sjukdom man vill skapa. Om du måste hitta en miljon fragment och personen bara har 4 fragment, då tar du och dubblerar fragmenten i din viruskopiator till dess du har över en miljon kopior (4¹⁹) och vips har du skapat ett ”sjukdomsfall”.[6] Finurligt eller hur! Särskilt om man vill skrämmas eller få epidemin att aldrig ta slut! Men inte särskilt seriöst. Det är som om du tar en hundring och kopierar upp en miljon sedlar i kopiatorn och sedan kallar dig själv miljonär.

Rikedom enligt FHM och oss andra

Visst ovan är lite elakt, men om man använder gummimått så får man ta lite smällar! Hur ska man för övrigt uppnå FHM:s mindre än 50 fall per 100000 invånare m.m. för att släppa alla restriktioner (DN 12/5 2021) med sådana manipulerbara mått? Det är ju bara att öka kopiorna ännu mer och att testa om alla vaccinerade. Och vips har man skapat en ny epidemi! För det går inte att skilja mellan vaccinerade och riktiga smittade med den här metoden. Din kropp producerar ju nu självt samma virusskrot som det viruset för in!

För att ge ett konkret exempel. Ett av testerna för SARS-CoV letar efter följande:
●Sarbecovirus E-gene: en gen gemensam för alla coronavirus och en massa andra virus i sarbecovirusfamiljen. Tänk dig att du går runt på skroten och letar efter däck tillverkade av Goodyear. Allt däcket säger är att det går att använda på en bil, inte vilken bil.
●SARS-CoV2 RdRp2-genen. Tänk dig en originaldel, ett avgasrör, till t.ex. Volvo V60.
●SARS-CoV2 N-genen. Tänk dig en annan originaldel, en generator, till t.ex. Volvo V60.
Provresultatet jag tittar på nu säger att E inte kunde hittas (d.v.s. inga coronavirus hittades), RdRp2 inte kunde hittas (inget SARS-CoV2 hittades), men att N hittades. Är denna Covid-positiva människa verkligen sjuk eller ens smittad i egentlig mening? Med tanke på att kopieringsvärdet (Ct) var större än 35 (ej specificerat hur mycket högre, värden över 27-30 fångar huvudsakligen friska/ej smittsamma [7]) och att provet inte kunde påvisa förekomsten av coronavirus, så kan denna person inte vara smittad, utan sannolikheten är större att det är ett felaktigt resultat (falskt positiv) orsakat av kontamination av provet och/eller felavläsning på grund av de extremt många kopiorna som skapades. I en kommentar skriver labbet att personen sannolikt inte är smittad, men läser läkaren kommentaren när det står positiv i stora bokstäver? Och personen kommer att hamna i den helt värdelösa statistiken över positiva prov. 

Det riktigt absurda är att Folkhälsomyndigheten både säger att PCR-testet är användbart och värdelöst. På webbsidan "Antigentester för påvisning av covid-19" (läst 27/5 2021) säger de att: "antigentester … ersätter inte den storskaliga PCR-testningen". Samtidigt säger de på webbsidan "Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19" (läst 27/5 2021) att PCR inte kan mäta om man är smittsam eller sjuk: "PCR-tekniken ... kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte". Med andra ord kan det inte heller avgöra om du är smittad. Hur vill de egentligen ha det? Dessutom finns påtaglig risk att provtagning av smittad kan leda till kontamination av efterföljande prover och under hela hanteringen.[10]

"Men antigen-tester då?" säger du (ett antigen är vad som helst din kropps immunförsvar reagerar mot). Väldigt liten skillnad. Du letar fortfarande efter delar av viruset, inte hela virus, men det är större delar. Tänk dig att du på ditt skrotupplag istället letar efter hela hjul, en hel dörr, kanske ett helt underrede. Så resultatet är lite säkrare, särskilt som det inte går att kopiera upp miljontals kopior och på så sätt blåsa upp siffrorna. Men resultaten kan fortfarande bli positiv, negativ, positiv, negativ om du testar dig flera gånger.

Men visst vi kan ju börja testa för alla och skrämma skiten ur folk med eviga inbillningsepidemier. Skojigt för feberhallucinerande virolog-epidemiologer som längtar efter virus-ragnarök och de som tjänar miljarder på de 100-tals miljoner människor de kan ge onödiga och meningslösa vaccin. Men inte lika skojigt för de samhällen de förstör och för de som är sjuka i riktiga sjukdomar som samhället inte längre kommer att ha råd att behandla. 

Det enda relevanta är sjukhusvårdade (s.k. slutenvård), nyinskrivningar till IVA och avlidna. Avlidna säger oss främst om något är annorlunda en viss period, men även hur bra vi är på att ge vård. Inläggningar på sjukhus (inkl. IVA) ger en indikation på hur besvärlig influensasäsongen är.

Att just testandet ger det resultat du vill kan du se i bilderna genom att jämföra utfallet av antalet tester våren 2020 med antalet avlidna eller inlagda på IVA under samma period. Första bilden visar v. 6-28. Bild två visar hur skillnaden mellan våren 2020 och hur toktestandet går "full crazy" under hösten 2020 och våren 2021. Jämförelsen med IV-inläggningarna visar hur meningslösa testerna var och hur lite ny information de gav. Givetvis blir då motargumentet att man "hittade smittade och på det sättet begränsade spridning och vårdbelastning därför att dessa människor kunde vara hemma". Men det är en ren efterhandskonstruktion som är omöjlig att bevisa. I efterhand kan du hitta på precis vilka förklaringar som helst för att bevisa dina favoritidéer. Sist visas antalet avlidna, vilket stämmer ännu sämre med testutfallet. Sannolikt har toktestandet bara försvårat för vården.

Toktestande. Corona PCR-test diagram våg 1.
Positiva tester per vecka
Nyinlagda IVA 20-64
Nyinlagda IVA 65 och över
Antal avlidna med Covid-19 angivet i dödsintyget
Vilka resultat ett PCR-test (DNA-test) kan ge beroende på mängden organismmaterial som finns i kroppen och hur sjuk du är

(Artikel upprättad 20 maj 2021. Slutuppdatering 5/7 2021. Materialet omdisponerat 18/12 2021 och 14/1 2022.)

Referenser
PCR amplification.
[1] Doshi P & Powers JH. Determining the Infectious Potential of Individuals With Positive Reverse-Transcription PCR SARS Coronavirus 2 Tests. Clinical Infectious Diseases (2020).
[2] Jefferson T et al. Viral cultures for COVID-19 infectious potential assessment. Clin Inf Dis (2020).
[3] Pride D. Viruses Can Help Us as Well as Harm Us. Scientific American 323(6):46-53 (2020).
[4] Bullard et al. Predicting Infectious Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 From Diagnostic Samples. Clin Infect Dis. 71(10):2663-2666 (2020).
[5] Lindh M. Ct-värden bör beaktas vid tolkning av PCR-resultat. Läkartidningen 38-39/2020 (160920).
[6] Michalakis Y et al. SARS-CoV-2 viral RNA levels are not 'viral load'. Trends Microbiol. 2021;S0966-842X(21)00208-0.
[7] Jaafar R et al. Clin Infect Dis. 72(11):e921 (2021).
[8] Hayward AC et al. Comparative community burden... results of the Flu Watch cohort study. Lancet Respir Med 2:445–54 (2014).
[9] Cohen C et al. Asymptomatic transmission and high community burden of seasonal influenza... in South Africa, 2017–18 (PHIRST). Lancet Glob Health 9:e863–74 (2021).
[10] Folkhälsomyndigheten: "Användning av PCR för påvisning av pågående covid-19, en teknisk vägledning", "Provtagning vid PCR-påvisning av SARS-CoV-2 i de övre luftvägarna"; Vårdgivare Skåne: "Förändring i provsvar för SARS-CoV-2 RNA-påvisning".

Web page was made with Mobirise