Antalet vårddygn för Covid-19 var under 2020 30000, vilket motsvarar en kostnad mellan 1,8–2,4 miljarder (IVA-vårddygn kostar 60–80000 kronor). Ungefär samma kostnad beräknas för 2021. Vanlig sjukhusvård kostar cirka 9000/dygn, men eftersom de flesta sjuka ordinerats att hålla sig hemma och bara besöka doktorn om det känns värre är den kostanden försumbar. Så vården har kostat, om jag avrundar uppåt och tar i lite, kanske som mest 8 miljarder. Vaccinet bör också ha kostat omkring 8 miljarder i inköp om man räknar med 150 kronor/dos och tre doser för 10 miljoner invånare (d.v.s. alla över 14 år).

Utöver detta har staten lagt ut 500 miljarder samhället på ingen karensdag, lönebidrag, bidrag till företag, kostnader för provtagning (bara detta har kostat 22 miljarder), kostnader för vaccinering etc etc. 500 miljarder p.g.a. panik, rädsla, grupptänk, vettlösa åtgärder och ren och skär inkompetens från våra "experter". 500 miljarder som hade räckt till cirka 7 miljoner vårddygn (vilket motsvarar 550 miljoner sjukhusvårddygn eller 600000 IVA-patienter med C-19 som behandlas i cirka 11 dygn), men då blir problemet tillgången till läkare, vårdpersonal och teknik… Oavsett så har Sverige nu en stor vårdskuld som måste betalas och som kommer att påverka vårdkvaliteten och -tillgången för många år i framåt.

vid nästa epidemi hoppas jag budskapet kommer att vara mer realistiskt och att gör som förr, d.v.s. låta vården klara av detta utan presskonferenser hållna av skrivbordsepidemiologer och politiker. Och om det blir nödvändigt med presskonferenser så kommer man istället att visa historisk statistik på att detta är normalt och något man får räkna med ju äldre befolkningen blir. Och att man kommer att låta bli det meningslösa toktestandet av alla och återgå till beprövad vetenskap och erfarenhet. D.v.s. följa sjukinläggningar och dödstal.

Made with Mobirise - Visit site