Förr i världen var ett sjukdomsfall en person som uppfyllde ett objektivt rekvisit. D.v.s. hade symptom. Nu räcker det att man med ett test hittar virusskrot (RNA/DNA-fragment) för att det blir ett fall för media och myndigheter. Även om virusskrotet säger noll och intet om du är smittsam eller sjuk (Doshi & Powers 2020, Jefferson et al 2020). Dessutom används rätt tveksamma testpraktiker för att pumpa upp siffrorna och skrämselfaktorn. Men man kan vända på det också! För samma resultat betyder i så fall att ytterst få blir allvarligt sjuka och att antalet immuna sannolikt är ännu större… Längst ner på sidan finns en bild som beskriver vilka resultat du kan få beroende på hur mycket virus du har i kroppen och hur sjuk du är.

Du tror säkert att testet säger något säkert. Tyvärr gör det inte det. PCR-testet (nukleinsyrapåvisning) mäter bara det man vill hitta. I SARS-CoV-2-fallet har man valt att leta efter virusskrot. Tänk dig att du letar efter en halv ratt, en navkapsel och ett trasigt avgasrör och påstår att du har hittat en bil du kan sälja... Med tanke på att du har uppskattningsvis 380 miljarder virus av olika slag i din kropp (Scientific American 323(6):46-53), så borde man kanske köra ett lite säkrare test. Liksom leta efter en hel bil istället för bilskrot. Och glöm inte de 10-40 miljarderna bakterierna och alla svampsporer, parasiter och för den delen miljonerna pollen du andas in under senvåren och sommaren... För virus och andra mikroorganismer är din kropp som en vibrerande galax av miljontals frodiga och livgivande världar ! Rena loppisen för den som vill fynda virus att skrämmas dig med för resten av ditt liv!

Genom att leta efter virusskrotet i stället för hela virus, har man inte en susning om du har levande virus i din kropp eller dött och nedkämpat virus (Bullard et al 2020, Läkartidningen 38-39/2020 160920). Det är bara om du har fruktansvärt mycket virusskrot man kan misstänka att du kanske varit i längre kontakt med eftersökt virus. Men det säger fortfarande inte om du är sjuk eller smittsam, för det behöver du ha symptom, immunreaktion (t.ex. antikroppar) eller göra ett test som letar efter riktiga levande virus! Dessutom är testet osäkert. Du kan om du testar dig ett par gånger i rad få svaren positiv, negativ, positiv, negativ… ja du förstår hur det kommer att fortsätta. Detta beror dels på begränsningar i testet, dels hur många miljoner kopior du väljer att göra av virusskrotet. Men miljoner delar är fortfarande inte ett helt levande virus, lika lite som 100 halva rattar, 1000 navkapslar och 393 trasiga avgasrör är en hel och fungerande bil.

Bilar, virusskrot och PCR-test

Ja du läste rätt. Man kopierar de genetiska fragmenten några miljoner gånger. Grundorsaken är att metoden som används kräver ett visst antal kopior för att kunna visa att något finns genom s.k. fluorescens. Men tack vare kopieringen kan man även välja hur mycket sjukdom man vill skapa. Om du måste hitta en miljon fragment och personen bara har 4 fragment, då tar du och dubblerar fragmenten i din viruskopiator till dess du har över en miljon kopior (4¹⁹) och vips har du skapat ett ”sjukdomsfall”.[1] Finurligt eller hur! Särskilt om man vill skrämmas eller få epidemin att aldrig ta slut! Men inte särskilt seriöst. Det är som om du tar en hundring och kopierar upp en miljon sedlar i kopiatorn och sedan kallar dig själv miljonär.

Rikedom enligt FHM och oss andra

Visst ovan är lite elakt, men om man använder gummimått så får man ta lite smällar! Hur ska man för övrigt uppnå FHM:s mindre än 50 fall per 100000 invånare m.m. för att släppa alla restriktioner (DN 12/5 2021) med sådana manipulerbara mått? Det är ju bara att öka kopiorna ännu mer och att testa om alla vaccinerade. Och vips har man skapat en ny epidemi! För det går inte att skilja mellan vaccinerade och riktiga smittade med den här metoden. Din kropp producerar ju nu självt samma virusskrot som det viruset för in!

För att ge ett konkret exempel. Ett av testerna för SARS-CoV letar efter följande:
●Sarbecovirus E-gene: en gen gemensam för alla coronavirus och en massa andra virus i sarbecovirusfamiljen. Tänk dig att du går runt på skroten och letar efter däck tillverkade av Goodyear. Allt däcket säger är att det går att använda på en bil, inte vilken bil.
●SARS-CoV2 RdRp2-genen. Tänk dig en originaldel, ett avgasrör, till t.ex. Volvo V60.
●SARS-CoV2 N-genen. Tänk dig en annan originaldel, en generator, till t.ex. Volvo V60.
Provresultatet jag tittar på nu säger att E inte kunde hittas (d.v.s. inga coronavirus hittades), RdRp2 inte kunde hittas (inget SARS-CoV2 hittades), men att N hittades. Är denna Covid-positiva människa verkligen sjuk eller ens smittad i egentlig mening? Med tanke på att kopieringsvärdet (Ct) var större än 35 (ej specificerat hur mycket högre, värden över 27-30 fångar huvudsakligen friska/ej smittsamma, Jaafar R et al. Clin Infect Dis. 72(11):e921. 2021) och att provet inte kunde påvisa förekomsten av coronavirus, så kan denna person inte vara smittad, utan sannolikheten är större att det är ett felaktigt resultat (falskt positiv) orsakat av kontamination av provet och/eller felavläsning på grund av de extremt många kopiorna som skapades. I en kommentar skriver labbet att personen sannolikt inte är smittad, men läser läkaren kommentaren när det står positiv i stora bokstäver? Och personen kommer att hamna i den helt värdelösa statistiken över positiva prov. 

Det riktigt absurda är att Folkhälsomyndigheten både säger att PCR-testet är användbart och värdelöst. På webbsidan "Antigentester för påvisning av covid-19" (läst 27/5) säger de att: "antigentester ... ersätter inte den storskaliga PCR-testningen". Samtidigt säger de på webbsidan "Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19" (läst 27/5) att PCR inte kan mäta om man är smittsam eller sjuk: "PCR-tekniken ... kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte". Med andra ord kan det inte heller avgöra om du är smittad. Hur vill de egentligen ha det? Dessutom finns påtaglig risk att provtagning av smittad kan leda till kontamination av efterföljande prover och under hela hanteringen (Folkhälsomyndigheten: "Användning av PCR för påvisning av pågående covid-19, en teknisk vägledning", "Provtagning vid PCR-påvisning av SARS-CoV-2 i de övre luftvägarna"; Vårdgivare Skåne: "Förändring i provsvar för SARS-CoV-2 RNA-påvisning").

Om dessutom siffrorna stämmer och den testade miljonen personer verkligen varit sjuka… tänk hur ofarlig sjukdomen är för nästan alla! Och tänk hur många som i sådana fall redan är immuna! Eftersom varje människa dagligen är i kontakt med okända, släktingar och familj betyder det att kanske uppemot 5–6 miljoner svenskar redan har varit i kontakt med sjuka och sannolikt själva har haft en mycket mild och omärkbar sjukdom (t.ex. luktförvrängningar – ja, du tappar inte lukten nödvändigtvis) och numera är immuna. Betydligt bättre analyser utförda av FHM och inom Communitystudien tyder att så också är fallet. Men det kan man ju inte säga, för hur ska man då bli av med all doser vaccin som köpts in och hur ska läkemedelsindustrin tjäna sina miljarder. Bättre överdriva och skrämma skiten ur folk och tvinga dem att vaccinera sig jämt och ständigt.

Men, men varianter då säger du? Har du blivit naturligt smittad så kommer du att vara fortsatt skyddad. T.ex. har immuniteten mot spanska sjukan nu fungerat i över 100 år och för flera generationer! De som var sjuka är immuna, deras barn är immuna, deras barn-barn är immuna, deras barn-barns-barn är immuna. Vilket svininfluensan bevisade. Och det finns ingen anledning att tro att alla som redan är immuna mot Covid-19 tack vara de årliga Coronavirus-förkylningarna de haft i hela sitt liv eller för att de redan haft Covid-19-infektion plötsligt skulle tappa sin immunitet. Det är som att tro att bensinen du tankar på OKQ8 förstör din bil, men bara den du tankat på Circle-K får bilen att rulla. Om vi fortsätter liknelsen med bilar så visar bilden nedan sex "jätteolika bilvarianter" (jo det finns en pytteliten skillnad på varje bil).

Virusvarianter

Är det konstigt att några miljoner människor haft mild smitta och milda symptom (”asymptomatiska”) under förkylnings- och influensasäsonger? Nej, det är fullständigt normalt att den största andelen personer varit milt smittade och inte fångas upp av någon statistik (se t.ex. Hayward AC et al 2014, Cohen C et al 2021). Det är det normala tillståndet. Kom ihåg de 380 miljarderna virus jag nämnde ovan. Vissa är till nytta. Några är sjukdomsframkallande men i "dvala". Men de allra flesta är bara snyltare som gör varken av eller till. Men visst vi kan ju börja testa för alla och skrämma skiten ur folk med eviga inbillningsepidemier. Skojigt för feberhallucinerande virolog-epidemiologer som längtar efter virus-ragnarök och de som tjänar miljarder på de 100-tals miljoner människor de kan ge onödiga och meningslösa vaccin. Men inte lika skojigt för de samhällen de förstör och för de som är sjuka i riktiga sjukdomar som samhället inte längre kommer att ha råd att behandla.

Man har aldrig tidigare i historien slösat 10-tals miljoner på en massa onödiga mätningar av hela befolkningar för att konstatera just detta självklara faktum. Men det är ju en bra metod för att blåsa upp siffror och skrämma folk, eller hur? FHM skulle bli fullständigt utskrattade om de försökte på sig samma trick en normal säsong, eftersom det är svårt att skrämma folk med det är vana och bekanta med. "Men antigen-tester då?" säger du (ett antigen är vad som helst din kropps immunförsvar reagerar mot). Väldigt liten skillnad. Du letar fortfarande efter delar av viruset, inte hela virus, men det är större delar. Tänk dig att du på ditt skrotupplag istället letar efter hela hjul, en hel dörr, kanske ett helt underrede. Så resultatet är lite säkrare, särskilt som det inte går att kopiera upp miljontals kopior och på så sätt blåsa upp siffrorna. Men resultaten kan fortfarande bli positiv, negativ, positiv, negativ om du testar dig flera gånger.

Det enda relevanta är sjukhusvårdade (s.k. slutenvård), nyinskrivningar till IVA och avlidna. Avlidna säger oss främst om något är annorlunda en viss period, men även hur bra vi är på att ge vård. Inläggningar på sjukhus (inkl. IVA) ger en indikation på hur besvärlig influensasäsongen är.

Att just testandet ger det resultat du vill kan du se genom att jämföra utfallet av antalet tester våren 2020 med antalet avlidna eller inlagda på IVA under samma period. Stämmer inte för fem öre. Testomgång två stämmer bra överens eftersom man toktestar så många man bara kan, men det är mest pengar i sjön eftersom vi får bättre information från IVA och sjukhusinläggningar.

Positiva tester per vecka

Nyinskrivna till IVA visar att epidemin toppade i början av april 2020. Det har spekulerats i om topp tre beror på vaccineringar eftersom ökningstakten följer ökningen av vaccineringsgraden för gruppen 50+, men IVA-siffrorna visar samma mönster för alla åldersgrupper oavsett vaccinering så det går inte att vare sig påstå det ena eller det andra. Sambandet mellan IVA och vaccinering saknas dessutom helt i gruppen 39 år och yngre, kanske för att de är väldigt få, och är mycket svagt i gruppen 40-49 år. OBServera att m.el.m ingen över 85 vårdas på IVA, det är för riskabelt helt enkelt. Våravklingandet med början i påsk är dessutom ett naturligt biologiskt förlopp för den här typen av sjukdomar och saknar samband med vaccinering.

Nyinlagda IVA 20-64
Nyinlagda IVA 65 och över

Antalet förmodat Covid-19-avlidna visar däremot att epidemin toppade kring jul och att den sedan dess klingat av. Det finns en väldigt konstig svans med början i mitten av mars. Det går inte heller, som Folkhälsomyndigheten, media och politiker påstår, att koppla dessa förlopp till vaccinering. T.ex. DN den 23/6 2020 ("Fakta i frågan: Hur många liv har vaccinet hittills räddat"). DN försöker påstå att de minskade dödstalen under våren 2021 beror på vaccineringen, problemet är bara att det finns gott om länder där dödstalen istället ökade i takt med vaccineringarna (t.ex. Bulgarien, Israel, Irland, men även Sverige i gruppen 45-64 år). Den största bristen i deras gissningar är det faktum att sambandet bara ses i gruppen 85+, inte i den nästan helt ovaccinerade gruppen 65-84 år där dödstalen redan avklingat (källor: EuroMOMO och ECDC vaccine tracker). Så det går inte att bevisa vare sig det ena eller det andra. För detta krävs betydligt noggrannare vetenskapliga analyser. Skillnaden kan bero på vaccinering, bättre vård, feldiagnosticering, att alla med hög risk att avlida avlidit eller på slumpen. Men mest sannolikt är att det, som tidigare nämnt, är effekten av virusets naturliga biologi vi ser. Precis som epidemin klingade av under våren 2020 började den klinga av i slutet av december 2020. Den här typen av infektioner klingar alltid naturligt av under våren. Se även "Covid, klimatet och vaccinet".

Antal avlidna med Covid-19 angivet i dödsintyget

Den uttalade underdödligheten från vecka 4 och framåt (se nedan) är typisk efter en epidemi som upphört. Det konstiga är att inläggningar på IVA och sjukhus ökar. Beror det på att vaccinet orsakat allvarligare sjukdom än avsett (vacciners syften är att göra dig milt sjuk, men ibland misslyckas det) eller på att patienter med annan sjukdom registrerats som Covid-19 p.g.a. toktestandet? Man kan i sistnämnda fall misstänka att personer som avlidit av andra orsaker fått en felaktig Covid-19-diagnos, men att så inte längre sker. Journalgranskningar av vårvågen 2020 visar att så tidigare varit fallet i nästan hälften av fallen. En annan möjlighet är att behandlingsmetoderna kraftigt förbättrats eller att mindre sjuka patienter läggs in. Det som talar för detta är att behandlingstiderna på IVA jämfört med våren 2020 har blivit kortare och att det från februari 2021 skett en ytterligare förskjutning mot kortare vårdtider. Eller så har helt enkelt nästan alla med risk att avlida av Covid-19 nu dött.

Över och underdödlighet mars 2020 till maj 2021

Pandemier slutar alltid av sig själva och har så alltid gjort genom historien. Vad vi än gör i form av isolering och vaccin så har det en obetydlig effekt. Av det enkla skälet till att viruset anpassar sig till oss (blir mindre allvarligt) och vi till viruset (blir immuna). Och efter att ha haft en stabilt nedåtgående trend sedan början av april på alla parametrar (IVA, "fall" och mortalitet) av naturliga biologiska skäl är det dags att avveckla alla meningslösa förbud.
(Artikel upprättad 20 maj 2021. Slutuppdatering 5/7 2021.)

Vilka resultat ett PCR-test (DNA-test) kan ge beroende på mängden organismmaterial som finns i kroppen och hur sjuk du är

Referenser
[1] Michalakis Y et al. SARS-CoV-2 viral RNA levels are not 'viral load'. Trends Microbiol. 2021;S0966-842X(21)00208-0.

How to make a website - Check it out